Stor tro på fremtiden til tre

Materialer av tre reduserer klimabelastningen, og gir helsegevinster.

Katt foran trehus

Bruk av trebaserte byggematerialer rykker frem på alle fronter. En salgsoversikt fra Byggevareindustriens forening viser at salget av trebaserte materialer økte med 10,5 prosent i 2021. Det totale byggevaresalget hadde til sammenligning en vekst på 5,7 prosent.

Den sterke veksten overrasker ikke en av landets største treskaller. Aasmund Bunkholt leder markedsutviklingsselskapet Trefokus. Han bruker arbeidsdagene til å spre god og riktig informasjon om trebaserte byggematerialer til de som eier, planlegger, bygger og drifter næringsbygg, og til de som bygger og bor i norske hus og leiligheter.

– Målet er å øke bruken av trematerialer på alle områder der det er naturlig og hensiktsmessig å bruke, sier Bunkholt.

Forlenger levetiden på eksisterende bygg

Bunkholt presiserer at Trefokus skal bidra til at alle som bygger og eier bygg og boliger får kompetansen de trenger for å bruke treet så mye, og så riktig som mulig.

– Det innebærer også at vi jobber med myndigheter og kommuner for å få de til å prioritere bærekraftige og fornybare materialer i anbud og tekniske forskrifter.

– Dersom det skal bygges på en måte som både er best for miljøet og for de som skal oppholde seg i byggene og boligene, er svaret trematerialer.

Den viktigste jobben må rettes mot oppgraderings- og rehabiliteringsmarkedet.

– 80 til 90 prosent av byggene vi skal bruke de neste tiårene er nemlig allerede bygd. Derfor ønsker vi å fortelle om hvordan trematerialer bidrar til å forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse, og gjennom oppgradering sikre at energiklassene heves, sier Bunkholt.

Han fremhever at nye byggemetoder med trematerialer begynner å bli konkurransedyktige også på større prosjekter.

Tradisjonelt, rimelig og effektivt

For å sikre større utbredelse må det deles kunnskap om hvordan materialene skal brukes og om hvilken kvalitet man skal velge. Håndverker må også få veiledning om riktig utførelse.

– Nye byggemetoder og strengere tekniske forskrifter stiller større krav til både materialet og selve utførelsen. Nye typer arkitektur kan endre tidligere byggeskikk, som igjen gjør at vi må komme med anbefalinger på hvordan eksempelvis fasader skal beskyttes mot vind og vær, sier han.

Bunkholt fremhever at de viktigste årsakene til hvorfor tre foretrekkes er tradisjon, at materialene er rimelige, og at tre gir effektive byggeprosesser. Trematerialer har vært normen i alle år i boligmarkedet, og nå skjer det også en klar dreining for næringsbygg, formålsbygg og de større boenhetene.

– De fleste eiere av større bygg ønsker forbedringer på klima og miljø, og da er det ofte mest effektivt med trebaserte konstruksjoner innvendig og utvendig. På et en rekke prosjekter gir bruk av trematerialer ofte 30-50 prosent lavere CO2-utslipp, og da er ikke karbonlagringseffekten tatt med. Med lagring i regnestykket blir utslippene nærmest negative, fremhever Bunkholt.

Vi kan ikke bruke opp ressursene så raskt

Han argumenterer lidenskapelig for at vi må slutte å bruke opp ressurser vi ikke har.

– I 2020 brukte vi ressurser tilsvarende 1,7 jordskorper, og snart bruker vi dobbelt så mye som vi har. Vi må i økende grad velge og bruke materialer som er fornybare.

Det må det også tenkes nytt rundt bygging, som industrialisert bygging. Her ferdigstilles større deler av bygget i fabrikkhaller og fraktes til byggeplass for montering. Byggene blir hurtigere ferdig, materialbruken optimaliseres og det blir erfaringsmessig færre byggefeil. Huntons samarbeid med Optimera er et godt eksempel på dette.

Se video av husbygging i ekspressfart på Maura.

Bedre inneklima med tre

I Norden er vi vant til å bo i trehus. For mange gir det ro og trygghet.

– Naturmaterialer har en positiv effekt på kropp og sjel. Vi trives og har det bedre med trevirke rundt oss.

I dag blir 60-70 prosent av skolene bygget med fokus på å eksponere så mye tre som mulig. Forskning viser nemlig at bruk av tre har en positiv effekt på elever og studenter, både fysisk og psykisk.

– Elever på skoler av tre får lavere puls og stresser mindre. Til og med nervesystemet er roligere i innemiljøer med utstrakt bruk av tre, forteller Bunkholt.

Fornybare materialer i veggen

Bunkholt er tydelig på at han ikke reklamerer for produsenter, men håper at flere velger fornybare materialer.

– I Norge er alle aktørene i isolasjonsmarkedet bra på miljø og bærekraft. Likevel er det få som produseres av en fornybar råvare som Huntons trefiberisolasjon

Den nevnte isolasjon kommer hovedsakelig fra norske grantrær, som utgjør om lag 75 prosent av alle norske trær.

– I byggene hvor slik isolasjon brukes, spiller treet som råvare en veldig viktig rolle som CO2-støvsuger, avslutter han.