Støtter bønder som velger tre

Gårdbrukere som slipper naturen inn i driftsbygningene kan søke Innovasjon Norge om rause tilskudd. Hunton kan gi råd om trebaserte materialer og trefiberisolasjon.

Gård som ligger ved vannet

Anslag fra Norges Skogeierforbund viser at det hvert år bygges 400 000 kvadratmeter landbruksbygg til en kostnad på over fem milliarder kroner. Foreningen kom i 2019 med forslag om at de bøndene som valgte trebaserte materialer i driftsbygninger, skulle premieres med ekstraordinære tilskudd.

– Heldigvis fikk foreningen gehør i jordbruksforhandlingene og det treårige støtteprogrammet kom i gang i januar 2020. I korte trekk er det slik at jo mer trematerialer som velges, desto større tilskudd får man, sier administrerende direktør i Hunton Fiber, Arne Jebsen.

120 mill. i ekstra investeringsinnskudd

Via tilskuddsordningen fra Innovasjon Norge kan man få opptil 3,5 millioner kroner i støtte til å utvikle landbrukseiendommer. Hvis man velger å bruke byggematerialer av tre, er det mulig å få 400.000 kroner ekstra.

Ordningen har gitt resultater. I 2022 ble hvert tredje landbruksbygg oppført i tre. Til sammenligning var andelen fem prosent før tilskuddsordningen fra Innovasjon Norge ble innført, skriver Norges Skogeierforbund.   

I perioden 2020 til 2022 fikk 517 bønder i alt 120 millioner kroner i ekstra investeringstilskudd for å være klima- og miljøvennlige gjennom bruk av tre i byggene sine.  

Nå er det bestemt at tilskuddsordningen videreføres.  

–  Bøndene tar klimautfordringene på alvor

– Dette er svært gledelige og oppløftende tall. Og det viser at de bøndene som nå satser og investerer i landbruk, tar klimautfordringene på alvor. Vi har som mål at de prosjektene vi støtter, skal bli mer bærekraftige og klima- og miljøvennlige. Her bidrar landbruket dette til målet, sier Kjell Bruvoll, spesialrådgiver for landbruk i Innovasjon Norge. 

Arne Jebsen i Hunton er selvutnevnt tre-entusiast, og han har i mange år jobbet iherdig i mange år for at flere skal velge bærekraftige trematerialer fra norske skoger. Han er derfor svært positiv til gunstige ordninger for landbruket. Det hjelper norske bønder, og det gir bedre klimafotavtrykk fra jord til bord.

– Treets gode egenskaper gagner miljø, samfunn, mennesker og dyr. Dette er viktige perspektiv for de som driver i det som kanskje er vår viktigste næring, sier Jebsen.

Se hvorfor Hunton mener at ”alle gode ting er tre”.

Innovasjon Norge gir investeringstilskudd på opptil 40 prosent. Det betyr at et prosjekt som er beregnet til å koste 8,75 millioner kroner, vil kunne få inntil 3,5 millioner i ordinært tilskudd. Hvis prosjektet også innfrir kravene til ekstra tretilskudd, vil totalen havne på 3,9 millioner.  

– Dette er oppsiktsvekkende bra, mener Jebsen. 

Prioriterer de unge i distriktene

Målet med tilskuddsordningen er økt trivsel for folk og dyr, at det skal legges til rette for lokal og nasjonal verdiskapning, og at klimaregnskapene skal bli bedre. Innovasjon Norge har påpekt at de vil prioritere unge søkere som holder til i distriktene. 

– Vår erfaring er at de unge er ekstra nysgjerrige på budskapet vårt, som handler om treets og trefiberens bærekraftige egenskaper. Vi ser stadig flere som ønsker å ta smarte valg hvor de vektlegger best mulig bruk av ressurser, sier Jebsen. 

Andre prosjekter som særlig prioriteres er små og mellomstore gårder, samt prosjekter som bidrar til økt matproduksjon. Innovasjon Norge opplyser også om at ordningen kan støtte planer som inkluderer et klart løft for modernisering og oppgradering av produksjonsanlegg.   

–  Det er særlig gøy å se at prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger prioriteres, og der er isolering en lavthengende frukt. Trefiberisolasjonen vår er i all hovedsak basert på trefiber laget av granflis, som er et biprodukt fra trelastindustrien i Innlandet, sier Jebsen.

 

Innovasjon Norge informerer om støtteordningen, vi gir råd om byggematerialer av tre.

Innovasjon Norge har kontaktinformasjon og søknadsskjema på sine websider, og skriver blant annet følgende om støtteordningen:

  1. Innen grensen på 20 prosent ekstra tilskudd, avgrenset til kr. 400 000, gjelder følgende bruk av trematerialer: Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre.
  2. Støtte kan også gis der hvor tre er hovedmaterialet, men hvor byggingen gjøres i kombinasjon med andre byggematerialer. Denne ordningen gir inntil 10 prosent ekstra tilskudd, avgrenset til kr. 200 000.

Er du gårdbruker og ønsker tips og råd om Huntons trebaserte byggematerialer? Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt for gratis rådgivning.