Støtter bønder som velger tre

Gårdbrukere som slipper naturen inn i driftsbygningene kan søke Innovasjon Norge om rause tilskudd. Hunton kan gi råd om trebaserte materialer og trefiberisolasjon.

Gård som ligger ved vannet

Anslag fra Norges Skogeierforbund viser at det hvert år bygges 400 000 kvadratmeter landbruksbygg til en kostnad på over fem milliarder kroner. Foreningen kom i 2019 med forslag om at de bøndene som valgte trebaserte materialer i driftsbygninger, skulle premieres med ekstraordinære tilskudd.

– Heldigvis fikk foreningen gehør i jordbruksforhandlingene og det treårige støtteprogrammet kom i gang i januar 2020. I korte trekk er det slik at jo mer trematerialer som velges, desto større tilskudd får man, sier administrerende direktør i Hunton Fiber, Arne Jebsen.

Og ordningen har gitt resultater. I 2020 fikk 140 bønder i alt 33,6 millioner kroner i ekstra investeringstilskudd for å være klima- og miljøvennlige gjennom bruk av tre i byggene sine.

Som selvutnevnt tre-entusiast har Jebsen jobbet iherdig i mange år for at flere skal velge bærekraftige trematerialer fra norske skoger. Han er derfor svært positiv til gunstige ordninger for landbruket. Det hjelper norske bønder, og det gir bedre klimafotavtrykk fra jord til bord.

– Treets gode egenskaper gagner miljø, samfunn, mennesker og dyr. Dette er viktige perspektiv for de som driver i det som kanskje er vår viktigste næring.

Se hvorfor Hunton mener at ”alle gode ting er tre”.

Prioriterer de unge i distriktene

Målet med tilskuddsordningen er økt trivsel for folk og dyr, at det skal legges til rette for lokal og nasjonal verdiskapning, og at klimaregnskapene skal bli bedre.

– Tilskuddet skal gå til faste anlegg av varig karakter som bygg. Søkere kan få inntil 35 prosent investeringstilskudd oppad begrenset til to millioner kroner. Dette er oppsiktsvekkende bra, sier Jebsen.

Innovasjon Norge har påpekt at de vil prioritere unge søkere som holder til i distriktene.

– Vår erfaring er at de unge er ekstra nysgjerrige på våre budskap som handler om treets og trefiberens bærekraftige egenskaper. Vi ser stadig flere som ønsker å ta smarte valg hvor de vektlegger best mulig bruk av ressurser, sier Jebsen.

Andre prosjekt som særlig prioriteres er små og mellomstore gårder, og prosjekter som bidrar til økt matproduksjon. Innovasjon Norge opplyser også om at ordningen kan støtte planer som inkluderer et klart løft for modernisering og oppgradering av produksjonsanlegg.

– Det er særlig gøy å se at prosjekt med energi- og klimaeffektive løsninger prioriteres, og der er isolering en lavt hengende frukt. Vår trefiberisolasjon Nativo er i all hovedsak basert på trefiber laget av granflis, som er et restprodukt fra trelastindustrien i Innlandet, sier Jebsen.

Innovasjon Norge informerer om støtteordningen, vi gir råd om byggematerialer av tre.

Innovasjon Norge har kontaktinformasjon og søknadsskjema på sine websider, og skriver blant annet følgende om støtteordningen:

  1. Innen grensen på 20 prosent ekstra tilskudd, avgrenset til kr. 400 000, gjelder følgende bruk av trematerialer: Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre.
  2. Støtte kan også gis der hvor tre er hovedmaterialet, men hvor byggingen gjøres i kombinasjon med andre byggematerialer. Denne ordningen gir inntil 10 prosent ekstra tilskudd, avgrenset til kr. 200 000.

I tillegg kan det søkes om byggeutviklingsmidler på inntil 35 prosent av byggekostnaden. Det betyr at om man får maks uttelling på BU-midler (35 prosent) pluss ekstra tilskudd på 400 000 kroner, kan byggeprosjekt på 5 millioner kroner motta inntil 2,1 millioner kroner i støtte.

Er du gårdbruker og ønsker tips og råd om Huntons trebaserte byggematerialer? Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt for gratis veiledning.