Tre om den nasjonale betydningen av tre

Statsministeren, NHO-direktøren og fylkesmannen er samstemte: Bærekraftig trebasert industriproduksjon i Innlandet gjør Norge mindre avhengig av oljeinntekter i fremtiden.

Fylkesmann Knut Storberget og statsminister Erna Solberg på Huntons fabrikkåpning

I 2019 flyttet Hunton all produksjon av trefiberisolasjon hjem til Gjøvik. Med det kan selskapet forsyne det nordiske markedet med kortreist isolasjon basert på grantrær fra skoger i Innlandet.

– Isolasjonen er i all hovedsak laget av treflis som er et restprodukt fra sagbrukene. Dermed bidrar vi til at hele tømmerstokken utnyttes. Det å bygge i tre er viktig for å redusere norske utslipp av klimagasser. Tre binder karbon og forhindrer CO2 fra å bli sluppet ut i atmosfæren, sier administrerende direktør i Hunton, Arne Jebsen og poengterer at dersom man bygger en bolig med mest mulig bruk av rene trematerialer vil man spare miljøet for hele 700 tonn CO2.

Jebsen trekker samtidig frem at selskapet har en lang og stolt tradisjon med å lage produkter basert på trefiber. På selskapets andre fabrikk i Gjøvik sentrum produseres blant annet de velprøvde vindtett- og undertaksplatene – også disse med utgangspunkt i treflis fra sagbrukene.

Investeringer som gjør Norge mindre avhengig av olje

Jon Kristiansen, regionsdirektør for NHO Innlandet, har i Oppland Arbeiderblad snakket pent om «magiske Hunton» for å skape premiumprodukter av flis og avfall fra miljøsertifisert skog. «Dette er bra for miljøet», fastslår han.

Vinteren 2019 sto statsminister Erna Solberg for åpningen av Huntons fabrikk. Hun har i flere taler senere berømmet satsningen som gjøres for å bygge og drive industriproduksjon i Norge, og skriver også om saken på statsministerens egen blogg.

– Det som er godt for Gjøvik og Innlandet, er godt for Norge, sa statsministeren da hun gratulerte eiere og ansatte med satsingen.

– Dere viser at det er mulig å drive industriproduksjon i Norge, og er et godt eksempel for hele landet!

I skogssola

Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, fremhever at det er enormt viktig for Innlandet at det finnes industriaktører som satser i regionen.

– Hunton er en av mine favorittbedrifter, og jeg kjenner dem veldig godt. For oss i regionen er bedriften svaret på det vi etterlyser i næringsutviklingen. Det handler om å dra mest ut av råvarene vi har i fylket slik at det kan høstes av gevinstene i hele verdikjeden, sier Storberget.

Han fremhever at Innlandet er Norges største skogfylke, og regionen står for 40 prosent av alt som skjer med skogproduksjon i landet.

– Jeg liker å si at vi er i skogssola, og ikke i oljeskyggen.

Mens oljeinntekter over tid vil fases ut, er skog en fornybar ressurs som kommer til å bli viktigere og viktigere for Norge.

– Derfor er det også så flott at vi har bedrifter som Hunton som går i front, sammen med andre viktige industriaktører og næringsklynger i fylket, sier han.

Lyser fremtid av trefiberisolasjon

Storberget berømmer produktet trefiberisolasjon, som er et eksempel på hvordan mest mulig av treet kan gi verdi.

– Det lyser fremtid av isolasjon fra trefiber. Alle fra Innlandet vet at alt det gode kommer fra treet, og slike innovative industrisatsninger vil vi se flere av, sier han.

– Tre gir oss fordeler gjennom bedre inneklima, og mye bedre resultater i klimaregnskapene. Produksjonen av trefiberisolasjon er et godt eksempel på fremadrettet og bærekraftig forretningsdrift.

Fylkesmannen er heller ikke overrasket over at satsningen skjer på Gjøvik, som er den byen på Innlandet som har de lengste og stolteste tradisjonene for industriproduksjon.

Vil jobbe for flere spennende tresatsninger i Innlandet

Fylkesmannen, sammen med andre offentlige instanser som Fylkeskommunen, er svært opptatt av at det skapes nye arbeidsplasser, og at bedrifter i regionen samarbeider for å skape nye muligheter. Derfor har de fokus på at bedrifter med lignende interesser kommer sammen, og håper å bidra til at de med gode ideer møter personer og miljøer som har kapital og som er villig til å satse i regionen.

Derfor mener også Storberget at det er et interessant perspektiv hvor lite som skal til for å skape nye arbeidsplasser.

Om Hunton oppnår så lite som tre prosent av det nordiske isolasjonsmarkedet, vil fabrikken på Gjøvik gå med full kraft på seks skift.

– Det at Hunton kun trenger små prosent av et stort marked, viser det enorme potensialet for vårt fylke. Treet kan brukes til veldig mye, og hvis vi ser mange eksempler på bedrifter som tar små markedsandeler, vil det skape svært positive ringvirkninger, fremhever Storberget.