Vi falt for trefiberens egenskaper

For en familie i Asker har innblåst trefiberisolasjon redusert strømregningen kraftig.

Ole Andreas Myhre Olsen og Olga Ødegård hadde store renovasjons- og oppussingsplaner da de kjøpte et mer enn femti år gammelt hus i Asker.

Før familien satte i gang husprosjektet, kontaktet de en av kommunens energirådgivere som vurderte energiforbruk og kostnader. Huset viste seg å være i grei stand, bortsett fra et par vinduer som måtte byttes ut, men energirådgiveren anbefalte å etterisolere loftet som bestod av 5–10 cm nedsunket gammel isolasjon.

Slike energireduserende grep er en rimelig og enkel løsning som kan gi store utslag på energiforbruket. Det vil faktisk kunne redusere oppvarmingsbehovet med ca. 39 kWh/m2, noe som normalt vil frigi en tilsvarende mengde energi som en el-bil bruker i løpet av et år.

Valget falt på trefiberisolasjon

Familien var litt usikre på hvordan de skulle angripe isoleringsprosjektet, og tok derfor turen til en boligmesse for inspirasjon. Her kom de i prat med en rådgiver fra Hunton som fortalte om trefibrenes kvaliteter og fordeler i isolasjon. Trefiberisolasjon er hovedsakelig laget av tre fra norsk granflis. Trefiberens hygroskopiske egenskaper gjør at isolasjonen håndterer fukt svært godt. I tillegg har trefiberen evnen til å lagre varme og dempe lyd. Materialet er også gjenvinnbart.

Jeg er selv oppvokst i en familie med skogbrukere, så jeg synes at det å bruke trefiber er en veldig god tanke.

Trefiberisolasjonen ble blåst utover til det hadde en tykkelse på 30–35 cm. Et større og solid loftsgulv ble deretter bygget oppå. Jobben tok i underkant av én uke.

Redusert oppvarmingsbehov

Da isoleringsjobben på loftet var ferdig, var det ikke lenger behov for den gamle oljefyren og radiatorovnene i huset. De erstattet derfor tidligere oppvarmingskilder med en ny varmepumpe.

– Etterisoleringen har gitt et betydelig lavere oppvarmingsbehov, og vi ser at strømregningene er kraftig redusert. I tillegg oppleves huset som lunere og mer komfortabelt å bo i. Vi er veldig glade for at vi fikk høre om trefiberproduktene til Hunton, og anbefaler dem uten tvil til andre som planlegger isolering, avslutter de.