Bærekraft og vekst for Hunton!

Publisert: 4. juli 2023    

Den første bærekraftrapporten til Hunton er publisert. Foreløpig er rapporteringen en selvpålagt oppgave, men ambisjonene er høye.

Tre år før rapporteringsplikten trer i kraft ønsker byggevareprodusenten å vise status i arbeidet med miljømessige, sosiale og økonomiske forhold, og konkretisere veien videre.

– Bærekraft har vært viktig for Hunton i mange år, men det er først i år at vi har utarbeidet en egen bærekraftrapport, sier administrerende direktør Arne Jebsen.

Mer karbonlagring enn direkte utslipp
Alle Huntons egenproduserte produkter består hovedsakelig av trefiber fra granflis, som er et biprodukt fra sagbruk med en transportavstand til fabrikken på ca. 50 km i snitt. Akkurat som grantreet i skogen lagrer trefiber karbon.

–  Produktene våre fortsetter lagringen av karbon så lenge de er i bruk. I alt 53.600 tonn CO2e lagres i produktene vi produserte i fjor, mens summen av vårt direkte utslipp fra produksjon og energiforbruk var 5.703 tonn CO2e, forteller Jebsen.

Dette er ingen hvilepute for selskapet.

– Vi har store ambisjoner og mange tiltak vi jobber med. Vi skal hele tiden bli bedre på de direkte og indirekte aktivitetene våre, og drive virksomheten med minst mulig klimafotavtrykk, sier Jebsen.

Oppfattes grønne av kundene
Tidligere i år avdekket bransjeundersøkelsen Byggevarebransjen i fokus 2022, utført av Jarl Thorstensen på oppdrag fra bransjen, at markedet assosierer Hunton med det grønne skiftet. Her plasserte både utførende byggmestere og byggevareforhandlerne Hunton øverst på listen.

– Vi ser at tre- og isolasjonsprodusenter oppfattes som bærekraftige. Vår viktigste oppgave fremover er å bli 100% sirkulære, og her har vi mange gode og spennende prosjekter på gang, sier Jebsen.

Mer mangfold
Snittalderen blant de ansatte var 44,5 i år, men aldersgruppen under 35 år øker. Kvinneandelen er fortsatt lav med 15%, men over snittet sett med bransjeøyne. I alt 17 nasjonaliteter er representert.

–  Vi ønsker oss flere kvinnelige jobbsøkere og fokuserer på å være en attraktiv arbeidsplass for alle.  For å kunne tilby språk- og arbeidspraksis har vi en god tradisjon for å samarbeide med ulike kompetansesentre, noe vi vil fortsette med, sier Jebsen.

Sterk vekst i inn- og utland
Hunton Fiber AS oppnådde driftsinntekter på 700 millioner kroner i 2022, som er en økning på 15,9% fra året før. I Norge bidro lanseringen av Hunton Komplett sterkt – en tjeneste som gir raske pris- og mengdeestimat på byggeprosjektene. Sterkest var veksten i Sverige med 24%, men alle konsernets hovedmarkeder styrket seg fra 2021. Selskapets eksportandel for egenproduserte produkter er nå på 60 prosent.

Nøkkeltall Hunton Fiber Konsern:
MNOK                  2022      2021
Omsetning             700      604
Driftsresultat           52         33
EBITDA                      71         52
Årsresultat               41         25

 

Relaterte produkter og artikler