Etterisolering for lavere strømforbruk og økt bokomfort

Å etterisolere boligen eller hytta er noe av det mest fornuftige du kan gjøre dersom du ønsker varig reduksjon av strømforbruket og å øke bokomforten.

Publisert: 14. februar 2022    

Å etterisolere boligen eller hytta er noe av det mest fornuftige du kan gjøre dersom du ønsker varig reduksjon av strømforbruket og å øke bokomforten.

Den største effekten av isolering får du ved å isolere mot kaldloft og mot kjeller – altså i etasjeskillerne. Den klart største innsparingen skjer ved de første 20 cm. Har du plass til mer kan du godt legge mer, men husk at du må ha et godt luftsjikt over isolasjonen, oppgir Fortidsminneforeningen i publikasjonen ENØK i gamle hus. Her vises også årlig innsparing i kWh ved etterisolering mot loft med ulike tykkelser trefiberisolasjon:

  • 100mm isolasjon gir årlig innsparing på 3102 kWh
  • 200mm isolasjon gir årlig innsparing på 4429 kWh
  • 300mm isolasjon gir årlig innsparing på 5019 kWh

Beregningene er tar utgangspunkt i et typisk hus bygget før 1956 med kvadratisk grunnflate og oppvarmet areal på BRA 146m2.

Spill på lag med huset

Har du planer om å etterisolere hus eller hytte, vil vi anbefale deg å ta hensyn til hvordan huset er bygget og hva slags materialer som er brukt. Er huset eller hytta bygget i tre, anbefaler vi deg å etterisolere med trefiber. Da bryter du ikke opp husets indre logikk og fysikk, men spiller heller på lag med dette.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon isolerer godt slik at bygget holder på varmen om vinteren og soloppvarming om sommeren reduseres. Ettersom den er laget av trefiber kan den i tillegg skilte med noen ekstra gode kvaliteter.

Noe av det viktigste er at trefiber er hygroskopisk. Det vil si at materialet opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet. Trefiberisolasjon kan kombineres med både dampsperre og dampbrems, men i motsetning til en tett dampsperre vil en dampbrems sørge for at fukt kan tørke opp innover i konstruksjonen. Dette bidrar til at opptørking av uønsket fukt skjer raskere. Derfor sier vi at trefiberisolasjon i kombinasjon med dampbrems gir en «pustende» konstruksjon.

I et miljøperspektiv er det også verdt å merke seg at trefiber lagrer karbon i hele livsløpet og derfor bidrar til et lavere CO2-avtrykk. Hunton Nativo lages dessuten av et restprodukt fra sagbrukene og er et naturlig, kortreist og fornybart råstoff.

God lyddemping og behagelig å jobbe med

Også de gode lyddempende egenskapene ved er verdt å merke seg. De myke fibrene i trefiberen, kombinert med den høye densiteten (mer masse (kg) pr m3) gjør at trefiberisolasjon absorberer og demper lyd veldig godt. Er det ekstra behov for lydisolering, eksempelvis for å dempe trinnlyd mellom etasjer, kan det imidlertid være behov for ytterligere tiltak utover selve isoleringen.

For den som skal gjøre isoleringsjobben er det også et stort pluss at Nativo er behagelig å montere da den ikke gir kløe eller irritert hud. Når du jobber med Nativo kan du fint la arbeidshanskene ligge, og du kan være kledd i shorts og t-skjorte. Isolasjonsplatene er ellers formstabile og enkle å tilpasse med en vanlig sag, men vi anbefaler likevel at du bruker en Nativo isolasjonskniv.

Isoler med plater eller blåseisolering

Hunton leverer trefiberisolasjon som tradisjonelle isolasjonsplater og som løsull for innblåsing. Begge deler har de samme gode egenskapene når det kommer til fukthåndtering, isoleringsevne og miljøfordeler, så valget mellom de to handler i første rekke om hva slags isoleringsprosjekt du står overfor.

Vi anbefaler særlig blåseisolering til store prosjekter, slik som nybygg eller større rehabiliteringsprosjekter. Her skal det som regel isoleres store arealer i både yttervegger, skillevegger, tak og bjelkelag. Blåseisolering er en rask og effektiv isoleringsløsning for alle typer bygg. Ved bruk av Nativo Trefiberisolasjon Innblåst sparer tømrerne verdifull arbeidstid. På et åpent loft kan for eksempel opp til 1000 m2 isoleres pr. dag. Dette er ca. dobbelt så raskt som håndisolering med plater. Du slipper i tillegg å håndtere lagringsplass og avfall fra kapp og svinn.

Innblåsing av isolasjon er også gunstig dersom det er snakk om å isolere konstruksjoner med ukurante sentermål mellom bjelkene eller bygg med mange vanskelige vinkler. I slike tilfeller er det ofte vanskelig eller tidkrevende å tilpasse plater, men ved å blåse inn isolasjon fylles alle kriker og kroker på en effektiv måte.

Ved innblåsing er det imidlertid behov for en stor bil og flere personer til å gjøre jobben. Derfor vil det ikke nødvendigvis være kostnadseffektivt på små prosjekter. Står du overfor mindre prosjekter, som isolering av enkeltvegger, bjelkelag osv. anbefaler vi håndisolering med plater. Er det CC60 mellom bjelkene vil håndisolering som regel gå raskt og være en overkommelig oppgave for de fleste. Isolasjonsplatene monteres på samme måte som andre typer isolasjon, og det er spesielt viktig å ta hensyn til følgende:

  • Når du måler for å tilpasse isolasjonen, bør du legge til én cm. på målene du tar. Da sitter den godt og fyller hele fakket. Dette kalles for overmål.
  • Selve monteringen bør skje ved at du først trykker inn den ene siden av isolasjonsplaten mot den ene siden av fakket. Så trykker du inn platen slik at den ikke treffer stenderen på andre siden før du slipper den. Da spretter den tilbake til opprinnelig form og fyller godt uten å lage luftlommer.

Ønsker du gratis rådgivning?