Derfor er trefiberbaserte byggematerialer et smart valg

Byggematerialer av tre vet å gjøre nytte for seg på måter som kommer både byggene og oss mennesker til gode.

To små barn kikker ut av et vindu

Å velge byggematerialer med tre som viktigste råstoff har en rekke fordeler.

Godt å bygge og bo med tre

Tre er et kjent og kjært materiale i Norden, som mange foretrekker både på grunn av tradisjon, uttrykk og egenskaper. En som har lang og god erfaring med bruk av så mye naturlige materialer som mulig, er Peter Ström i HPS Kulturmiljövård. «Når huset har det bra, vil de som bor der også få det bra», sier han, og velger byggematerialer som kommer fra naturen så ofte som mulig.

Trematerialer, som trefiberisolasjon, har hygroskopiske egenskaper som betyr at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet. Man kan også si at trefiber bidrar til en «pustende» konstruksjon, ettersom tre er levende materiale. Dette er den fremste årsaken til at Lars Frode i Smarte Boliger anbefaler trefiberisolasjon til sine kunder.

En fornybar ressurs

Det er mange gode grunner til å slippe naturen inn og bruke tre når du bygger og isolerer.

Bruk av trebaserte byggematerialer kan være svært positivt for klimaet og for naturen selv.

For i motsetning til ikke-fornybare råstoffer som utvinnes av industrien, er tre en fornybar ressurs.

Norsk skogindustri tar naturen på alvor, og i Norge drives skogen etter strenge regler for at naturens kretsløp skal kunne videreføres. Aktører som Hunton, samarbeider tett med skognæringen, med mål om en sunn og fremtidsrettet utvikling. Alt trevirke Hunton bruker kommer fra 100% PEFC™-sertifisert skog med gjenplantingsprogrammer. Når tømmerstokken blir utnyttet maksimalt, slik den blir når Hunton lager materialer av flis fra sagbrukenes restkapp, resulterer også dette i svært god ressursutnyttelse.

Viktige verktøy for å nå klimamål

– I dag er det flere og flere eiere av næringsbygg som ønsker større fokus på klima og miljø når nye, store bygninger skal settes opp. Da er trebaserte konstruksjoner ofte det mest effektive, sier Aasmund Bunkholt i Trefokus. Han forklarer at trematerialer ofte er 30-60 prosent bedre på CO2-utslipp. I tillegg kommer fordelen av at trematerialene lagrer karbon.

Tre og trefiber lagrer karbon gjennom hele byggets levetid. Å bruke trefiberbaserte materialer også i hus som renoveres, har svært gode klimaeffekter.

Trematerialer gjør at huset får et mindre karbonfotavtrykk. Trematerialer kan også bidra også til å forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse.

Faktisk er det å velge materialer med lavt klimautslipp noe av det viktigste vi kan gjøre for å nå klimamålene, ifølge Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Du grønne, glitrende

I Norge er skogen stor, og økende. Gjennom de siste hundre årene har volumet tredoblet seg. Derfor kan hogst og uttak av trevirke fra skogen økes, innenfor bærekraftige rammer.

For å sikre at skogen drives bærekraftig er PEFC etablert, som er verdens største skogsertifiseringssystem. Når noe er PEFC-merket kan du være trygg på at råvaren kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Et bærekraftig skogsbruk hindrer avskoging og ulovlig hogst samtidig som det tar hensyn til natur, klima og folks rettigheter. I Norge er all skog er PEFC-sertifisert.

Tre gode trefiberbaserte byggematerialer fra Hunton

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon leveres i plater til bruk i både gulv, tak og vegger, eller i løst trefiber som blåses inn i vegger og tak. Trefiberisolasjonen beskytter først og fremst mot kulde.

Hunton Vindtett™ og Hunton Vindtett™ Plus-serien er vindsperrer som reduserer kuldebroer og som er enkle å montere. De er utviklet for et røft, nordisk klima, og beskytter først og fremst mot vind.

Hunton Silencio® er trefiberplater som demper luftlyd og trinnlyd. Platene fås som rene trinnlydsplater, Hunton Silencio® Trinnlydsplate, og forberedt for vannbåren gulvvarme, Hunton Silencio® Thermo. Trinnlydsplatene beskytter først og fremst mot lyd.