Derfor er trefiberbaserte byggematerialer et smart valg

Trefiberbaserte byggematerialer vet å gjøre nytte for seg, på måter som kommer både mennesker og kloden til gode.

To små barn kikker ut av et vindu

Å velge byggematerialer som hovedsakelig er laget av flis fra grantreet har en rekke fordeler.

Godt å bygge og bo med tre

Tre er et kjent og kjært materiale i Norden, som mange foretrekker både på grunn av tradisjon, uttrykk og egenskaper. En som har lang og god erfaring med bruk av så mye naturlige materialer som mulig, er Peter Ström i HPS Kulturmiljövård. «Når huset har det bra, vil de som bor der også få det bra», sier han, og velger byggematerialer som kommer fra naturen så ofte som mulig.

Trematerialer som trefiberisolasjon, bidrar nemlig til at luftfuktigheten i huset eller bygget blir mer stabilt og naturlig for mennesker. Trefiberets hygroskopiske egenskaper gjør at det kan håndtere fukt og redusere fuktskader. Man kan også si at trefiberet bidrar til en «pustende» konstruksjon, ettersom tre er levende materiale. Dette er den fremste årsaken til at Lars Frode i Smarte Boliger anbefaler trefiberisolasjon til sine kunder.

Trefiberets termiske masse gir en unik evne til å lagre varme, og avgi varme over tid. Dette gir stabile innetemperaturer selv ved svingninger i natt- og dagtemperaturer ute.

På samme måte som trefiberet bidrar til et lunt hjem på vinteren, bidrar den til svalere temperaturer når sommervarmen inntreffer.

Trematerialer kan gi helsefordeler

Tre som materiale avgir ikke farlige gasser. Mange synes også at trefiberisolasjon er
behagelig å jobbe med, og at man ikke er like
avhengig av å bruke hansker.

Ikke minst kan naturlige materialer som tre og trefiber ha positiv innvirkning også på menneskers psykiske helse. Det leser vi på nettsidene til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og på presentasjoner av professor Anders Qvale Nyrud.

 

En fornybar ressurs

Det er mange gode grunner til å slippe naturen inn og bruke tre når du bygger og isolerer.

I tillegg til å ha positiv innvirkning på mennesker og bygninger, kan bruk av trebaserte byggematerialer være svært positivt for klimaet og for naturen selv.

For i motsetning til ikke-fornybare råstoffer som utvinnes til industrien, er tre en fornybar ressurs.

Norsk skogsindustri tar naturen på alvor, og i Norge drives skogen etter strenge regler for at naturens kretsløp skal kunne videreføres. Aktører som Hunton samarbeider tett med denne skognæringen, med mål om en sunn og fremtidsrettet utvikling. Alt trevirke Hunton bruker kommer utelukkende fra PEFC™-sertifisert skog med gjenplantingsprogrammer. For hvert tre som hugges ned, plantes et nytt. Når tømmerstokken blir utnyttet maksimalt, slik den blir når Hunton lager materialer av flis fra sagbrukenes restkapp, resulterer også dette i svært god ressursutnyttelse.

Viktige verktøy for å nå klimamål

I dag er det flere og flere eiere av næringsbygg som ønsker større fokus på klima og miljø når nye, store bygninger skal settes opp. Da er trebaserte konstruksjoner ofte det mest effektive, sier Aasmund Bunkholt i Trefokus. Han forklarer at trematerialer ofte er 30-60 prosent bedre på CO2-utslipp – og i tillegg kommer fordelen av at trematerialene hele tiden lagrer karbon.

Tre og trefiber gjør nemlig klimabelastningen mindre fordi materialet lagrer karbon gjennom hele byggets levetid. Ifølge beregninger gjort av Civitas, kan klimareduksjonen i en ny bolig på 250 kvadratmeter bli om lag 11 tonn CO2. Det er like mye CO2 som fem til seks biler i Norge slipper ut i løpet av et år.*

Å bruke trefiberbaserte materialer også i hus som renoveres, har svært gode klimaeffekter.

Trematerialer gjør at huset forurenser mindre og får et mindre karbonfotavtrykk.

Trematerialer bidrar også til å forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse.

Faktisk er det å velge materialer med lavt klimautslipp noe av det viktigste vi kan gjøre for å nå klimamålene, ifølge Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Du grønne, glitrende

Norge har overskudd av skog, og norsk skogbruk drives bærekraftig, skrev Anita Krohn Traaseth i Aftenposten. Videre påpekte hun at ved å bruke konkurransefortrinnet vi har, kan skognæringen være en inntektsgivende kilde for velferdssamfunnet, «og ikke minst, det aller viktigste, det tar oss i riktig retning mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid».

Tre gode trefiberbaserte byggematerialer fra Hunton

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon leveres i plater til bruk i både gulv, tak og vegger, eller i løst trefiber som blåses inn i vegger og tak. Trefiberisolasjonen bidrar til godt inneklima, og beskytter først og fremst mot kulde.

Hunton Vindtett™ og Hunton Vindtett™ Plus-serien er vindsperrer som reduserer kuldebroer og som er enkle å montere. De er utviklet for et røft, nordisk klima, og beskytter først og fremst mot vind.

Hunton Silencio® er trefiberplater som demper luftlyd og trinnlyd. Platene fås som rene trinnlydsplater, Hunton Silencio® Trinnlydsplate, og forberedt for vannbåren gulvvarme, Hunton Silencio® Thermo. Trinnlydsplatene beskytter først og fremst mot lyd.

Kilder: