Fra flis til trefiber

Skogindustrien på innlandet leverer tømmer til sagbrukene, som igjen leverer flis til oss. Dermed blir produktene våre hovedsakelig basert på en kortreist og naturlig råvare.

Publisert: 16. mai 2019    

 

Vår felles fremtid

Visste du at Nativo® Trefiberisolasjon – akkurat som våre porøse plater – hovedsakelig produseres av flis fra lokal granskog? Skogindustrien i Innlandet leverer tømmer til sagbrukene, som igjen leverer flis til oss. Dermed blir produktene våre basert på en kortreist og naturlig råvare som hele tiden lagrer karbon. Slik jobber Hunton og skognæringen hånd i hånd for å bidra til klimaløsningen.

Tre er naturens egen råvare. Hunton lager trefiber av flis som kommer fra et PEFC™-sertifisert skogbruk. I Norge drives skogen etter strenge regler. På denne måten videreføres naturens kretsløp.

Den beste delen av treet blir til byggematerialer. Flis blir til trefiberisolasjon. Dette er den minst verdifulle delen av tømmerstokken – men ikke for oss. Restkapp fra sagbruket blir nemlig til vår ressurs, hvor vi gjør flisen om til produkter. Slik bidrar vi til å utnytte hele tømmeret på en naturlig og bærekraftig måte.

Å utnytte råstoff fra skogen på innlandet i vår produksjon gir et lite karbonfotavtykk. I tillegg lagrer produktene våre karbon gjennom hele livsløpet. Slik blir aktiv bruk av skogressursene en del av klimaløsningen.

Fordelene ved Nativo® Trefiberisolasjon:

  • Er i all hovedsak basert på granflis fra skog i Innlandet, et naturlig og fornybart råmateriale som lagrer karbon gjennom hele produktets livsløp
  • Isoleringsplatene er formstabile
  • Trefiber har hygroskopiske egenskaper, som betyr at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet.
  • Isoleringsplatene har høy densitet, og har derfor ekstra gode lyddempende egenskaper
  • Trefiberisolasjon er behagelig å montere og gir ikke kløe

Vil du lære mer om Nativo® Trefiberisolasjon, så les her.
Finn forhandlere a Nativo® Trefiberisolasjon her.