Fra flis til trefiber

Skogindustrien på innlandet leverer tømmer til sagbrukene, som igjen leverer flis til oss. Dermed blir produktene våre hovedsakelig basert på en kortreist og naturlig råvare.

Publisert: 16. mai 2019    

Vår felles fremtid

Visste du at Nativo® Trefiberisolasjon – akkurat som våre porøse plater – produseres hovedsakelig av flis fra lokal skog? Skogindustrien på innlandet leverer tømmer til sagbrukene, som igjen leverer flis til oss. Dermed blir produktene våre basert på en kortreist og naturlig råvare. Slik jobber Hunton og skognæringen hånd i hånd for å bidra til klimaløsningen.

Tre er naturens egen råvare. Hunton lager trefiber av flis som kommer fra et PEFC™-sertifisert skogbruk. I Norge drives skogen etter strenge regler. På denne måten videreføres naturens kretsløp.

Den beste delen av treet blir til byggematerialer. Flis blir til trefiberisolasjon. Dette er den minst verdifulle delen av tømmerstokken, men ikke for oss. Restkapp fra sagbruket blir nemlig til vår ressurs, hvor vi gjør flisen om til produkter. Slik bidrar vi til å utnytte hele tømmeret på en naturlig og bærekraftig måte.

Å utnytte råstoff fra skogen på innlandet i vår produksjon gir et lite karbonfotavtykk. I tillegg lagrer produktene våre vesentlig mer karbon enn den mengde CO2 som slippes ut ved produksjon. Samlet sett blir det dermed lagring fremfor utslipp. Dette gir en positiv CO2 – effekt, og slik blir aktiv bruk av skogressursene en del av klimaløsningen.

Fordelene ved Nativo® Trefiberisolasjon:

  • Hovedsakelig produsert av tre som er en fornybar råvare
  • Formstabil og synker ikke
  • Lavere konveksjon enn andre typer isolasjon
  • Gode fukthåndterende egenskaper
  • Stabile innetemperaturer – svalt om sommeren, lunt om vinteren
  • Lyddempende

Tre er like naturlig inne som ute, og skaper et naturlig inneklima. Like mange fordeler for naturen, som for deg. Vær smart, velg fornybart.

Vil du lære mer om Nativo® Trefiberisolasjon, så les her.
Finn forhandlere a Nativo® Trefiberisolasjon her.