Arkitektens guide til lette etasje­skillere

Lette etasjeskillere brukes i mange typer bygg, også i boligbygg med flere boenheter. Her deler arkitekt Henning Kongshavn Frønsdal deler sine råd om lette etasjeskillere i boligbygg med lydkrav.

Illustrasjon – SVAL Arkitektur

Arkitekt Henning Kongshavn Frønsdal jobber i SVAL Arkitektur, der trematerialer står øverst på prioriteringslisten. En viktig grunn er at tre er en fornybar råvare med gode lydisolerende egenskaper.

– Jeg søker alltid minst mulig sammenblanding av materialer, fordi ulike materialer har forskjellige egenskaper. En høy andel av tre i bygg er alltid en fordel, fordi trebaserte materialer har svært gode egenskaper, sier han og legger til;

– Min erfaring er at tre og trefiber er det beste valget for lydisolering, som er viktig i dag når vi bor tettere og tettere på hverandre. Det er ikke en enkelt fasit for hvordan man sikrer best mulig lydisolering, men man kommer langt med å tenke helhet og bruke trematerialer. Et eksempel er å velge bjelker, isolasjon og bæresjikt i tre. Over bæresjiktet monteres Hunton Silencio® Trinnlydsplate, etterfulgt av et solid tregulv, sier han.

Arkitekt Henning Kongshavn Frønsdal i SVAL Arkitektur

Å velge tre er også et ansvarlig valg, som bidrar til at vi møte behovene til dagens samfunn uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner.

Hvordan bruke lette etasjeskillere i bygg med lydkrav?

Lette etasjeskillere brukes i mange ulike typer bygg – også der hvor det planlegges med flere boenheter og det er lydkrav.

– I tillegg til å vite at materialet er sterkt nok, må vi vite at det gir et akseptabelt lydnivå, både mellom boenhetene og internt i boenheten. Det er spesielt viktig å planlegge for at etasjeskillerne også skal redusere den lavfrekvente støyen. Isolering mot den lavfrekvente støyen er èn av flere ting som kan bidra til et komfortabelt hjem, sier Frønsdal.

Arkitekten påpeker at lyd mellom boenheter «vandrer» på ulike måter. En av de handler om lydgjennomgang når en tråkker på gulvet, såkalt trinnlyd. Da går lyden ned på gulvet og videre gjennom de andre sjiktene i etasjeskillerne.

– Slik trinnlyd kan håndteres på flere måter, men min erfaring er at trefiber demper trinnlyd svært godt, sier Frønsdal.

Hunton Silencio® Trinnlydplate 36mm er en porøs trefiberplate med gode lyddempingsverdier i lavfrekvensområdet, samtidig som bæreevnen er god for parkett og plategulv. Det vil si at platen bidrar til å redusere lavfrekvent støy, som trinnlyd, i kombinasjon med blant annet riktig stivhet på bjelkelag, gode bæresystemer og to lag med gips på ytter- og bærevegger.

– Når man skal bygge boenheter med lette etasjeskillere må man forholde seg til kravene i byggteknisk forskrift, der det spesifiseres hvilke krav som gjelder for blant annet sikkerhet og lyd, sier han.

I byggteknisk forskrift (TEK17) er frekvensområdet for å bedømme lydisolasjon 100 Hz – 3150 Hz, men det anbefales å bruke en lavfrekvensbedømmelse ned til 50 Hz. Bakgrunnen for det er at folk opplever lavfrekvent støy ned til 50 Hz som plagsom (Direktoratet for byggkvalitet, 2016).

Illustrasjon i topp og over er fra SVAL Arkitektur

Illustrasjon i topp og over er fra SVAL Arkitektur

Arkitektens anbefalinger til lette etasjeskillere

Frønsdal avslutter med å gi sine anbefalinger til hva man bør tenke på når man skal velge lette etasjeskillere til bygg med lydkrav.

1. Undersøk lydkravene for boligen

Du finner tekniske krav og frekvensområdet for å bedømme lydisolasjon i byggteknisk forskrift (TEK17). I siste utgave av NS 8175:2012 (Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper) og i anvisningen Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger (2017) i Byggforskserien fra SINTEF anbefales det å inkludere lavfrekvensbedømmelsen ned til 50 Hertz.
Foreløpig er det utgaven av NS 8175 fra 2012 som fortsatt er tilknyttet byggteknisk forskrift (TEK17). Her er lavfrekvensbedømmelse ned til 50 Hz bare en anbefaling.

I den samme SINTEF-anvisningen, avsnitt 83 om trinnlydsisolerende produkter, anbefaler SINTEF å benytte 36mm porøse trefiberplater som vibrasjonsisolerende sjikt.

2. Hvilke egenskaper har etasjeskilleren du ønsker å bruke?

Av og til viker den opprinnelige planen for bygget med det som er teknisk mulig, eller mest økonomisk fornuftig. Et eksempel er at man kanskje finner ut at det er langt mer økonomisk fornuftig med et spenn under 6 meter mellom bæreveggene, selv om den opprinnelige planen var et spenn på 7 meter. Da kan det være lurt å vurdere om planen kan gjennomføres med mindre avstand mellom bæreveggene. Dersom man er usikker på egenskapene til etasjeskilleren som skal brukes, anbefaler Frønsdal å rådføre seg med profesjonelle fagfolk. Hunton er en god ressurs som gjerne svarer på spørsmål om gjennomføring.

3. Velg en etasjeskiller av tre, med Hunton Silencio® som trinnlydsløsning

Så langt det lar seg gjøre, bør løsningen inneholde mest mulig tre. Arkitekten trekker frem Hunton Silencio® som et godt alternativ. Produktet bidrar til god trinnlydsdemping, og er hovedsakelig laget av trefiber. Treet som brukes kommer fra PEFC™-sertifisert skog.

Huntons anbefalte oppbygning av lett etasjeskiller

Ønsker du å følge Huntons anbefalte oppbygging av lett etasjeskiller? Denne oppbygning gir god C-korreksjon ned til 50 Hz, slik at støy fra naboene ikke blir et problem.

 1. Parkett
 2. Ullpapp
 3. Fermacell® fibergips, 10 mm.
 4. Ullpapp (gjelder kun ved Silencio® Thermo)
 5. Silencio® Trinnlydsplate eller Silencio® Thermo, 36 mm.
 6. Sponplate på 22 mm.
 7. Nativo® Trefiberisolasjon (30 kg. isolasjon per m3 eller mer)
 8. I-bjelke, 300 mm. høy
 9. Lydprofil/lydbøyle av stål
 10. To lag med 10 mm. Fermacell® fibergips

Mer om Hunton Silencio® Trinnlydplate

 • Bidrar til god trinnlydsdemping
 • Platene er enkle å håndtere og montere, trenger ikke kantavstivning
 • Produktet har SINTEF Teknisk Godkjenning
 • Platene er hovedsakelig laget av trefiber som er en fornybar råvare. Treet som anvendes kommer fra PEFC™-sertifisert skog

Mer om Hunton Silencio® Thermo

 • Platene gir en unik kombinasjon av lydisolering og vannbåren gulvvarme
 • Trinnlydsplatene er energieffektive (lav vanntemperatur kontra nedstøpte rør)
 • Platene gir rask regulering av temperatur
 • Hunton Silencio® Thermo har SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning
 • Platene er hovedsakelig laget av trefiber som er en fornybar råvare. Treet som anvendes kommer fra PEFC™-sertifisert skog