Hunton ansetter ny produksjonsdirektør

Publisert: 23. september 2021    

Over 20 års erfaring fra norsk treforedlingsindustri er verdifullt når Hege G. Eizenberger nå skal videreutvikle driften ved Huntons fabrikker for porøse plater og trefiberisolasjon.

Hege G. Eizenberger er ny produksjonsdirektør i Hunton. Hun startet i stillingen 1. september, og kom fra en tilsvarende stilling i Leca. Der har hun siden 2018 hatt ansvaret for selskapets produksjon i Norge. Før dette var hun fabrikksjef i Norgips, i tillegg til å ha vært fabrikksjef i bedrifter som SCA Hygiene og Vajda-Papir Scandinavia. Eizenberger er utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTNU med spesialisering innen kjemiteknikk og treforedling. I tillegg har hun en Executive MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole

– Eizenberger har over 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i treforedlingsindustrien. Hun tilfører oss verdifulle erfaringer, viktig ny kunnskap og et stort engasjement for å sikre at vår produksjon møter behovene som kommer. Det er en sann glede å få henne som ny kollega, sier Arne Jebsen, administrerende direktør i Hunton.

Løfter frem grønn norsk industri

Eizenberger er begeistret for hvordan tradisjon og innovasjon går hånd i hånd hos sin nye arbeidsgiver.

– Hunton bruker samfunnets ressurser på en klok måte. Hovedråvaren i deres produkter er treflis som er et overskuddsmateriale fra trevareindustrien i nærområdet, og produktene blir derfor en viktig del av det sirkulære kretsløpet. Hunton er et solid selskap med norsk eierskap som bryr seg om lokal verdiskapning. De løfter frem skogbruksindustrien i Innlandet, og produktene er trygge valg for bygg og boliger, sier hun.

Arne Jebsen mener dette er en nøkkelansettelse for å støtte selskapets vekst inn i fremtiden.

– Hunton er i sterk vekst og vi jobber hardt for å holde tritt med etterspørselen på tvers av våre markeder. Dessuten er vi i gang med å teste nye forretningsmodeller for å bringe nye typer produkter til nye markeder. Derfor er det så viktig med en fremtidsrettet produksjonsdirektør, sier Jebsen.

Fokus på videreutvikling og optimalisering

Hunton produserer trefiberbaserte produkter på to fabrikker i Gjøvik og Skjerven. Det mer tradisjonsrike produksjonsanlegget i Gjøvik sentrum produserer blant annet de markedsledende Vindtett- og undertaksplatene. Det nye anlegget på Skjerven, som ble åpnet i 2019, produserer Nativo Trefiberisolasjon. Begge anlegg forsyner Huntons nasjonale marked, og en stor andel går til eksport, primært i Norden.

– Hunton byr på interessante muligheter, og det er spennende at vi kan jobbe med å optimalisere driften på fabrikkene. Det viktigste målet er å øke produktiviteten og samtidig holde fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det gode arbeidsmiljøet jeg har møtt på Hunton, og de dyktige medarbeiderne er et godt utgangspunkt for å lykkes med forbedringer og utvikling.