Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Hunton er medlem av Norwegian Wood Cluster (NWC) der vi sammen med en rekke andre selskaper innenfor verdikjeden skog-industri-bygg arbeider for å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

Publisert: 23. november 2020    

Torsdag 19. november annonserte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, at NWC blir en del av Norwegian Innovation Clusters (Arena-program).

Arena-programmet er en annerkjennelse av klyngens arbeid og potensialet til medlemmene.  Gjennom programmet vil klyngen få et årlig tilskudd til innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge.

–  Å bli en del av Norwegian Innovation Cluster har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne annerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet, uttaler klyngeleder Knut Skinnes i en kommentar.

– Dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden for øvrig.

NWC så dagens lys i 2017 med formål om å utvikle region Innlandet til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre.

–  Hunton var en av initiativtakerne til NWC og vi er både glade og stolte at klyngen nå har fått Arena-status. Takk til både klyngeledelsen og alle medlemsbedriftene for en formidabel jobb sier administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton.

–  Vi ser at trebaserte produkter vokser sterkt i Norge og i resten av Norden og ønsker å være en bidragsyter til videre utvikling.  I denne sammenheng er det positivt at vi kan arbeide sammen i klyngen med andre medlemsbedrifter med fokus på innovasjon, bærekraft og industrielle byggløsninger.

–  Klyngen gir oss også gode muligheter til å videreutvikle Hunton innenfor kompetanse, digitalisering og sirkulær økonomi, sier Arne Jebsen.

Les mer om NWC her

Les mer om Norwegian Innovation Cluster her .

For mer info kontakt:

Arne Jebsen, adm dir i Hunton, mobil 913 25 904
Knut Skinnes, klyngeleder Norwegian Wood Cluster, mobil 970 43 004