Hunton-veggen

Få en vegg som bare består av Huntons produkter

Hunton-veggen består av høykvalitetsprodukter som, både individuelt og som helhetlig løsning, tilfredsstiller tekniske krav.

Hvilke fordeler gir en Hunton-vegg?

Hunton-veggen er en suveren totalløsning for oppbygging av vegg, som er enkel og effektiv å jobbe med. Veggen består av produkter som er hovedsakelig basert på trefiber,  en fornybar og kortreist råvare – og dermed beholder de unike egenskapene som treet har. Hunton-veggen kan hjelpe med å redusere og transporterefukt, som igjen kan redusere faren for fuktskader.

Hygroskopiske egenskaper

I Hunton-veggen er det blant annet brukt Hunton Nativo® Trefiberisolasjon.
Nativo Trefiberisolasjon er hovedsakelig basert på trefiber, som har hygroskopiske egenskaper. Dette gjør at isolasjonen kan hjelpe med å håndtere kondens og redusere fuktskader.Dette gir stabile konstruksjonsegenskaper og gjør den
svært godt egnet i et tøft, nordisk klima med store variasjoner i luftfuktighet. Perfekt til det nordiske tøffe klimaet som har store variasjoner i temperatur og luftfuktighet.

Nativo Trefiberisolasjon har utmerket varmelagringskapasitet som bidrar til stabile innetemperaturer. Trefiberens termiske masse gir en unik evne til å lagre varme, og avgi varmen over tid. Dette gir stabile innetemperaturer selv ved svingninger i natt- og dagtemperaturer på utsiden av bygget. Effekten kan sammenlignes med det man opplever i tømmerhytter – svalt om sommeren og lunt om vinteren. 

Høy kvalitet og teknisk godkjenning

Hunton-veggen består av produkter av høy kvalitet. Disse har både hver for seg, og som helhetlig veggløsning, SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning:
SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Veggsystem

Teknisk Godkjenning er en komplett dokumentasjon i forhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Den dokumenterer at et byggprodukt eller en konstruktiv løsning er egnet for bruk i Norge, og at kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk tilfredsstilles.

I byggteknisk forskrift står det at før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene som følger av denne forskriften.

De grunnleggende kravene som skal dokumenteres, er:
 • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
 • Sikkerhet ved brann
 • Hygiene, helse og miljø
 • Sikkerhet ved bruk
 • Støyvern
 • Energisparing og varmeisolering

For å sikre at produktene til enhver tid oppfyller de ytelseskravene som fremgår av den tekniske godkjenningen, er disse underlagt løpende produkt- og produksjonskontroll.

Hunton-veggen består av Fermacell Fibergips, Hunton I-bjelken, Nativo Trefiberisolasjon og Hunton Vindtett™ / Hunton Vindtett Plus.

Filnavn
Kategori
Last ned
Hunton Vindtett Plus Produktark
 • Produktark
PEFC Certification 2019
 • Sertifikat
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Håndbok
 • Håndbok
Et helt naturlig valg for husbyggeren
 • Brosjyre
Hunton I-bjelken Teknisk Håndbok
 • Håndbok
Hunton Porøse Plater Håndbok
 • Håndbok
tg-20441

tg-20441

Hunton Veggsystem

Hunton Veggsystem