Huntonveggen

Få en vegg som bare består av Huntons produkter

Huntonveggen™ består av høykvalitetsprodukter som både individuelt og som helhetlig løsning, tilfredsstiller tekniske krav.

Hvilke fordeler gir en Huntonvegg?

Huntonveggen er en suveren totalløsning for oppbygging av vegg, som er enkel og effektiv å jobbe med. Veggen består av produkter som i all hovedsak er basert på tre, en fornybar og kortreist råvare.

Hygroskopiske egenskaper

I Huntonveggen er det brukt Hunton Nativo® Trefiberisolasjon. Dette er en byggisolasjon med trefiber som viktigste råstoff. Trematerialer har hygroskopiske egenskaper, som gjør at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet. Dette gjør den svært godt egnet i et tøft, nordisk klima med store variasjoner i luftfuktighet.

Nativo Trefiberisolasjon har i tillegg god varmelagringsevne og gode lyddempende egenskaper. Trefiberisolasjon har myke fibre og består av mer masse (kg pr m3), som gjør at den absorberer og demper lyd veldig godt.

Høy kvalitet og teknisk godkjenning

Huntonveggen består av produkter av høy kvalitet. Disse har både hver for seg, og som helhetlig veggløsning, SINTEF Teknisk Godkjenning:
SINTEF Teknisk Godkjenning Veggkonstruksjon av tre.

Teknisk Godkjenning er en komplett dokumentasjon i forhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Den dokumenterer at et byggprodukt eller en konstruktiv løsning er egnet for bruk i Norge, og at kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk tilfredsstilles.

I byggteknisk forskrift står det at før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene som følger av denne forskriften.

De grunnleggende kravene som skal dokumenteres, er:
 • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
 • Sikkerhet ved brann
 • Hygiene, helse og miljø
 • Sikkerhet ved bruk
 • Støyvern
 • Energisparing og varmeisolering

For å sikre at produktene til enhver tid oppfyller de ytelseskravene som fremgår av den tekniske godkjenningen, er disse underlagt løpende produkt- og produksjonskontroll.

Hunton-veggen består av Fermacell Fibergips, Hunton I-bjelken, Hunton Intello Plus, Nativo Trefiberisolasjon og Hunton Vindtett™ / Hunton Vindtett Plus.

Filnavn
Kategori
Last ned
Derfor bør du velge konstruksjonspakke fra Hunton
 • Om konstruksjonspakke
Hunton Porøse Plater Håndbok
 • Håndbok
Hunton I-bjelken Teknisk Håndbok
 • Håndbok
Hunton veggen – Teknisk Godkjenning
 • Teknisk Godkjenning
Konstruksjonsoversikt
 • Konstruksjonsoversikt
Hunton Veggsystem

Hunton Veggsystem

tg-20441

tg-20441