Riktig etterisolering

Etterisolering gir lavere energiutgifter og bedre bokomfort i eldre boliger. Det kan være smart å ta utgangspunkt i hvordan boligen er bygget og hvilke materialer som er benyttet. Tiltakene som planlegges bør spille på lag med hvordan boligen fungerer. Her gir vi deg råd om hvilke tiltak og materialer du bør velge.

Etterisolering egner seg godt for deg som har et hus eller en hytte som er bygget på 1980-tallet eller tidligere. Gode grunner til å etterisolere er:

 • Du reduserer husets varmetap og energibruk, som gir deg lavere fyringsutgifter
 • Du får økt bokomfort
 • Den miljømessige og energimessige standarden øker
 • Huset kan få bedre energimerking, som kan øke boligens verdi

Kilde: Enova

Året boligen din er bygget er den beste måten å avsløre behovet for etterisolering på.
Tilstanden på eksisterende konstruksjon må avdekkes av en sakkyndig for å avgjøre hvilke tiltak som bør gjøres.

Ofte ser vi et skille på disse tre periodene:

 • Boliger før 1955
 • Boliger fra 1955 til 1970-tallet
 • Boliger bygget på 1970 til slutten av 1990 tallet

Det er viktig å være klar over at selv om boliger ble bygget innenfor disse periodene, valgte man ulike typer konstruksjon. Likevel ser man ofte visse likheter. Her viser vi hvordan et flertall av boligene som er bygget under disse periodene kan etterisoleres for best mulig effekt.

Boliger bygget før 1955

Boliger bygget før 1955 har ofte ingen eller svært lite isolasjon. Etasjeskillene og tak er typisk fylt med spon eller leire.

Konstruksjonen viser hvordan en vegg som er bygget før 1955 normalt ser ut. U-verdi ca 0,90 W/m2K

Bildet viser konstruksjon hvor Hunton Nativo Trefiberisolasjon er blåst inn i ytterveggen. U-verdi ca 0,4 W/m2

Konstruksjonen øverst viser hvordan en vegg som er bygget før 1955 normalt ser ut.
Den enkleste og billigste måten å etterisolere en slik konstruksjon er å blåse inn isolasjon i ytterveggen. I bildet under er det blåst inn 100mm Nativo Trefiberisolasjon Innblåst. Alternativt kan 100mm Nativo Trefiberisolasjon Plater benyttes.

Blåseisolering gir en jevn fordeling og utfylling av alle hulrom. Eksisterende yttervegger kan etterisoleres både med Nativo Plate og Nativo Innblåst. Når innblåst isolasjon benyttes vil en blåseinstallatør bore små hull på innsiden eller utsiden av veggen. Gjennom disse hullene fylles hele konstruksjonen med trefiberisolasjon. Hullene kan
deretter plugges, sparkles og overmales, og dette sparer både tid og kostnader da du slipper å bytte ytterkledning og innvendig panel.

Ønsker du pris på innblåsning av trefibersiolasjon  kan du fylle ut skjemaet nederst på siden her.

Hvor mye strøm kan du spare?

Besparelse per år: 30 kr/m2
I et 2 etasjers hus med 150m2 grunnflate kan du spare: 7.500 kr per år

(Utregningen har tatt utgangspunkt i en total strømkostnad på 1kr/kwh.
Eksempelet er kun et estimat. Avvik kan forekomme.)

Boliger bygget i perioden 1955-1970

Fra midten av 1950-tallet begynte man så smått å isolere, selv om det var en begrenset mengde på max 100mm. Det er stor sjanse for at denne isolasjonen er sammentrykt eller deformert noe som gjør at det oppstår mange luftlommer. Dette gjør at trekk og kulde allikevel trekker inn i konstruksjonen.

Med en slik konstruksjon anbefaler vi at du forer ut med 48x48mm stående lekter med 50mm Nativo Trefiberisolasjon Plater imellom. Ytterligere utforing med 48x48mm liggende lekter med 50mm Nativo Trefiberisolasjon Plater.

Bildet viser hvordan en vegg typisk ser ut dersom den er bygget mellom 1955-1970. Normalt ble det brukt max 10 cm med isolasjon. U-verdi ca 0,50 W/m2K

Her har vi foret ut med 2 x 48x48mm lekter. Stående og liggende for kryssisolering, isolert med 2x50mm Nativo Trefiberisolasjon Plater og 25mm Hunton Vindtett™. U-verdi ca 0,22 W/m2K

 

Fordelen med en slik krysslekting er at man reduserer kuldebroene i veggen noe som vil minske energitapet. Sørg til slutt for god vindtetting med 19mm Hunton Vindtett Plus™.

Fordelen med å benytte en tykk vindtettplate er at man oppnår en ekstra tilleggsisolering, da trefiberplater gir opptil 80 % isolasjon i forhold til tykkelsen. Med andre ord, 19mm Hunton Vindtett Plus™ gir 15.2mm ekstra isolasjon.

Hvor mye strøm kan du spare?

Besparelse per år: 35 kr/m2
I et 2 etasjers hus med 150m2 grunnflate kan du spare: 8.000 kr per år

(Utregningen har tatt utgangspunkt i en total strømkostnad på 1kr/kwh.
Eksempelet er kun et estimat. Avvik kan forekomme.)

Boliger bygget i perioden 1970-1990

På 1970 til slutten av 1990 tallet bygde man vanligvis boliger med 100-150mm isolasjon. Også her er sjansen stor for at isolasjonen er sammentrykt eller deformert og ikke fungerer optimalt.

Utsnitt av hvordan en vegg oppført mellom 1979-1990 normalt ser ut. Stort sett er det brukt 10-15cm isolasjon. U-verdi ca 0,32 W/m2K.


Her har vi foret ut veggen med 48×48 stående lekter og gjort etterisolering med 50mm Nativo Trefiberisolasjon Plater. Veggen er også foret ut utvendig med 48x48mm liggende lekter og isolert med 50mm Nativo Trefiberisolasjon Plater og påført 12mm Hunton Vindtett™. U-verdi ca 0,18 W/m2K.

Her anbefaler vi å påfore innvendig vegg med 48x48mm lekter. Fordelen med innvendig påforing er at man kan gjøre en kontroll på dampsperren. Dersom dampsperren viser seg å ikke være tilstrekkelig hel, kan man enkelt utbedre denne, eventuelt legge ny dampsperre.

Utvendig har vi også påforet med 48x48mm liggende lekter. Som bildet viser har vi latt gammel Hunton Vindtett™ sitte igjen og isolert med 50mm Nativo Trefiberisolasjon Plater. Tilslutt har vi brukt 12mm Hunton Vindtett™ som vindsperre, som gir en tilleggsisolasjonseffekt på 10mm.

Hvor mye strøm kan du spare?

Besparelse per år: 35 kr/m2 I et 2 etasjers hus med 150m2 grunnflate kan du spare: 8.000 kr per år

(Utregningen har tatt utgangspunkt i en total strømkostnad på 1kr/kwh. Eksempelet er kun et estimat. Avvik kan forekomme.)

Fokus på vindtetting

Isolasjon alene isolerer ikke! Det er ikke kun isolasjonen som isolerer, men den stillestående luften som oppstår inne i isolasjonen som sørger for at du får det lunt og varmt inne. Det er derfor viktig å ha fokus på vindsperren når man etterisolerer.
Vindsperren forhindrer vær og vind i å trenge inn i isolasjonen, reduserer trekken og øker komforten. Problemer med trekk oppstår ofte i overgangen mellom vegg og andre bygningsdeler – som grunnmur, vinduer, dører, gjennomføringer og etasjeskiller.

En god vindsperre vil:

 • Hindre kald luft i å trenge inn i isolasjonen og slik redusere isolasjonsevnen
 • Forbedre den termiske komforten
 • Gi bedre lydisolering

Kilde: Riksantikvaren, «Energiveileder»

Hunton Vindtett bidrar også til isolasjonseffekten ved at den bryter kuldebroer og gir en tilleggsisolasjon. Med andre ord, vindsperre er noe av det viktigste du må tenke på når du skal etterisolere eller rehabilitere din bolig. Hunton Vindtett™ er et robust og allsidig vindsperreprodukt som egner seg utmerket til rehabilitering av boliger. Produktet har vært i salg i over 50 år, noe som gir gode dokumenterte egenskaper

Etterisolering av tak

Taket er den delen av bygningen som har størst varmetap. Samtidig er det enkelt å gjøre forbedringer.

Etterisolering av taket reduserer ikke bare fyringsutgiftene, men minsker samtidig uønsket snøsmelting og isdannelse på taket og gir en forbedret brannmotstand.

Hva som er den enkleste måten å etterisolere taket på må sees i forhold til hva slags takkonstruksjon du har og hvor god fremkommelighet det er der du skal etterisolere. Har du et åpent loft med isolering opp mot kaldt loft og god fremkommelighet kan man enkelt legge på isolasjon i form av plater direkte på eksisterende isolasjon eller blåseisolere. I lukkede konstruksjoner og konstruksjoner med dårlig fremkommelighet er den beste og enkleste måten innblåsing av isolasjon.

Fordelene ved å blåseisolere:
Innblåsing av Nativo Trefiberisolasjon er en rask og effektiv isoleringsløsning for alle typer bygg med mange fordeler:

 • Blåseisolering sparer tømrerne for verdifull arbeidstid
 • Innblåst isolasjon gir en sømløs isolering uten skjøter og omlegg, og man oppnår
  mindre konveksjon i konstruksjonen
 • Blåseisolering egner seg både til rehabilitering, nybygg og ikke minst til elementbygging
 • Raskere enn håndisolering
 • Fyller ekstremt godt rundt gjennomføringer og ujevnheter i eldre konstruksjoner
 • Unngår isolasjonskapp og svinn på byggeplass
 • God kostnadskontroll

Lønnsomhet

Å rehabilitere/etterisolere en bolig er en lønnsom investering. Etterisolering krever normalt ingen vedlikehold, gir lavere fyringsutgifter og øker bokomforten. Etterisolering bidrar også til redusert CO2-utslipp.

Disse tiltakene vil gi best effekt:

 • Etterisolering av kalde loft/takkonstruksjon
 • Oppgradering av vegg
 • Isolering mot grunn/gulv
 • Etablere ny vindsperre på vegg og eventuelt i tak

For optimal lønnsomhet anbefales det også å skifte vinduer og dører
Kilde: Enova

Les mer her om hvorfor Nativo Trefiberisolasjon er et godt valg til etterisolering av boligen din.