Det er naturen som skaper våre råvarer. Derfor tar vi vårt ansvar på alvor, fra flis til ferdig produkt.

Anbefalt

Anbefalt

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon er isolasjon med gode tekniske egenskaper som i all hovedsak er basert på trefiber.

Finn ut hvorfor her
Klima & miljø

Klima & miljø

Byggsektoren står for 40 % av verdens totale energiforbruk, og i tillegg er titusenvis av kunstige stoffer og kjemikalier i ferd med å overta for tradisjonelle byggematerialer.

Les om klima & miljø her
Inneklima

Inneklima

Inneklimaet har stor betydning for helsen vår. Vi tilbringer mer tid innendørs enn noen gang, og da er det viktig med godt inneklima både hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

Opplev forskjellen
Fornybar råvare

Fornybar råvare

Utnyttelse råvarer fra skogen på innlandet i vår produksjon gir et lite karbonfotavtykk. Samlet sett lagrer produktene våre mer karbon gjennom livsløpet enn den mengde CO2 som slippes ut ved produksjon. Slik blir aktiv bruk av skogressursene en del av klimaløsningen.

Av naturen. For naturen
Karbonfotavtrykk

Karbonfotavtrykk

Hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2. Uttaket og bruken av trevirke fra skogen binder ytterligere 10 millioner tonn CO2.

Vær smart, bygg fornybart
BREEAM

BREEAM

For at et bygg skal bli BREEAM-sertifisert, må det innfri krav utover myndighetenes minimumskrav. BREEAM-NOR fungerer som en manual for praktisk bygging av bærekraftige bygg.

Tilpasset norske forhold