10 grunner til å velge trefiber­isolasjon

Materialvalgene som er viktige både for de som skal bygge, og de som skal bo.

Katt ligger oppå radiator og varmer seg

Sammenlignet med for ti år siden opplever vi nå at norske boligeiere i dag har flere formeninger om valg av byggematerialer enn før. Valgene tas i tett dialog med byggmester eller håndverker, som er blitt vant til å møte kunder med mye kunnskap om hva som bør inn i deres bygg og boliger.

– Vi har lagt merke til at huseierne i dag er mer engasjert i hvilke byggematerialer som brukes når de skal bygge eller renovere bolig sett i sammenlikning til 10 år tilbake, sier Thomas Løkken, teknisk sjef hos Hunton Fiber.

– At trefiberisolasjon er hovedsakelig basert på en fornybar råvare som kan bidra til å redusere støy og gi stabile innetemperaturer betyr mye for de mest bevisste.

Ved bygging eller renovering bør inneklima og energimerking være i fokus.

– Den største klimatyven i boligen er varmetap. Våre produkter har gode isolerende egenskaper, og er et naturbasert alternativ for å isolere en bolig. Trefiberisolasjon som trevirke generelt, binder karbon gjennom hele livssyklusen og bidrar dermed til å redusere utslipp av CO2 så lenge det er i bruk, forteller Løkken.

– Å etterisolere hever energiklassen på boligen din og sparer deg samtidig for utgifter til fyring. Å isolere med trefiber er i tillegg et miljøbevisst valg, forklarer Løkken.

Det er bare en av fordelene.

Ytterligere ni gode grunner til hvorfor du bør velge trefiberisolasjon

Gode fukthåndterende egenskaper

Trefiberisolasjon har hygroskopiske egenskaper, som gjør at den kan bidra
til å håndtere kondens og redusere fuktskader. Trefiber har evnen til å ta opp,
transportere og avgi fukt i takt med at variasjoner i luftfuktighet i omgivelsene

Svalt om sommeren, lunt om vinteren

Trefiberens termiske masse gir en unik evne til å lagre varme, og avgi varme over tid. Dette gir stabile innetemperaturer selv ved svingninger i natt- og dagtemperaturer på utsiden av bygget.

Lyddempende

Isolasjonen har gode lyddempende egenskaper. Trefiberisolasjon er produsert av granflis som har myke fibre og består av mer masse (kg) per kubikkmeter enn andre isolasjonstyper. Dette gjør at trefiberisolasjon absorberer og demper lyd svært godt både mellom rom og bjelkelag.

Reduserer klimafotavtrykk

Skogen binder CO₂ gjennom fotosyntesen, og trærne bidrar derfor til å ta CO₂ ut av atmosfæren og lagre karbondelen som biomasse. Trefiberisolasjon bidrar derfor til et redusert klimafotavtrykk ettersom den lagrer karbonet i hele produktets levetid. Velger du å bruke Nativo Trefiberisolasjon kan du føle deg sikker på at du benytter en fornybar naturressurs, i tillegg til at du bidrar å binde CO2 i huset ditt. Les mer om dette i brosjyren «Isolere fornybart og lagre CO2».

Formstabil og synker ikke

Trefiberisolasjon er formstabil og synker ikke sammen, grunnet høy tetthet og stivhet. Trefiberens naturlige evne til å redusere luftbevegelser i isolasjonen gir god tetting i kriker og kroker, som rundt vinduer og stenderverk. Færre kuldebroer gir lavere oppvarmingsbehov og sunnere inneklima.

Produsert med fornybar energi

Huntons trefiberisolasjon produseres på Gjøvik av avkapp og flis levert av lokale og miljøsertifiserte sagbruk. Der fremstilles den av moderne maskiner med et lavt forbruk av fossil energi, og med en høy andel fornybar energi som gir lavere klimagassutslipp i produksjonen.

Raskt og kostnadseffektivt

Trefiberisolering kan spare verdifull arbeidstid. For eksempel kan man på et åpent loft fylle opp til 1000 kvadratmeter per dag med Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst. Dette er dobbelt så raskt som isolering gjort for hånd. Blåseisolering utføres av Huntons datterselskap Norsk Trefiberisolering og deres sertifiserte partnere.

Fremtidsrettet valg

For hvert tre som hugges ned, plantes et nytt tre for å videreføre naturens kretsløp. Når du velger tre, tar du et bevisst, grønt valg om å verne om naturen og støtte opp om norsk industri.

Les mer om Nativo trefiberisolasjon på disse lenkene:

Kilde: Isolere fornybart og lagre CO2