8 grunner til å velge vindsperre av trefiber

Bruk av trebaserte byggematerialer er bra for både miljø og bygg. Vindsperren Hunton Vindtett™ er laget av trefiber, er kortreist og har vært markedsledende siden 70-tallet.

Hunton Vindtett™ er hovedsakelig laget av flis fra sagbruk i Innlandet. Tre er en fornybar ressurs, som hele tiden lagrer karbon når det brukes som materiale i bygg og boliger. Det er en av grunnene til at aktiv skog- og trebruk i flere stortingsmeldinger trekkes frem som et virkemiddel som kan bidra til å senke klimagassutslippene.

– Treflis er Huntons viktigste råstoff. Flisen vi bruker kommer fra grantrær som har vokst seg store og kraftige i skogene i Innlandet. Den største delen av stokken blir til trelast, og den ytterste delen blir til flis.

Denne flisen leveres til våre fabrikker på Gjøvik, hvor den defibreres til trefiber, forteller Thomas Løkken, teknisk sjef i Hunton.

8 grunner til å velge Hunton Vindtett™

Siden 70-tallet har Hunton solgt mer enn 250 millioner kvadratmeter Hunton Vindtett™ til det nordiske markedet.

I 2019 ble den nye serien Hunton Vindtett™ Plus lansert. Denne består av tykkere vindtettplater på 15, 19 og 25 millimeter, med og uten fals. Hunton Vindtett Plus er ekstra robuste vindtettplater spesielt tilpasset det tøffe nordiske klimaet. Platene har ekstra god vindavstivning, er dimensjonsstabile og kan stå utildekket i inntil seks måneder.

Les mer om Vindtett Plus her.

Her er åtte grunner til hvorfor markedets mest solgte vindsperre har blitt førstevalget for en rekke aktører i bransjen:

1. Enkel montering

Hunton Vindtett™ – og Vindtett Plus™ er diffusjonsåpne vindsperrer som er enkle og effektive å montere. Vindtettplatene fra Hunton er de eneste vindtettplatene på markedet som også kan leveres tilpasset på kundemål.

2. Sd-verdi på 0,2

Vindsperrene har en Sd-verdi på 0,2. Kombinert med at de er diffusjonsåpne, gjør det at produktet puster svært godt.

3. Fornybar råvare

Produktet produseres på Gjøvik hovedsakelig av flis fra skoger i samme fylke. Hunton bruker restkapp fra sagbrukene og gjør flisen om til produkter, noe som gjør at hele tømmerstokken utnyttes på en bærekraftig måte. For hvert tre som hugges ned, plantes et nytt.

4. Fals gir en raskere og mer fleksibel løsning

Hunton Vindtett Plus med fals er raskere å montere ved at man reduserer antall innfestninger i plateskjøten. I tillegg gir fals økte bruksområder fordi platene kan brukes på varierende stenderbredde. Med fals øker du sannsynligheten for en god skjøt.

Hunton Vindtett™ trefiberplater

Med fals blir det enda lettere å få resultatet du vil ha.

5. Har hygroskopiske egenskaper

Vindsperrene har hygroskopiske egenskaper, som betyr at de opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet.

6. God isoleringsevne

Produktet reduserer kuldebroer og isolerer svært godt, fordi vindsperrene har tilleggsisolerende egenskaper. 12 millimeter Hunton Vindtett tilsvarer omtrent 10 millimeter vanlig mineralull. Det gir en reduksjon i U-verdien i bygget, noe som gjør det enklere å møte strenge krav for lavenergihus og passivhus.

7. Skråbånd trengs ikke

Huntons vindsperrer er vindavstivende. Det gjør byggeprosjektet enda enklere, fordi du ikke behøver skråbånd.

8. Teknisk godkjenning

Hunton Vindtett har teknisk godkjenning fra SINTEF Certification (12, 19 og 25mm)

Hvorfor anbefales materialer av tre?

Å velge naturbaserte byggematerialer som tre har mange fordeler. Det er en av grunnene til at bruken av trebaserte byggematerialer øker jevnlig.

En salgsoversikt fra Byggevareindustriens forening viser at salget av trebaserte materialer økte med 8,5 prosent i februar 2020.

Øvrige byggevarer hadde til sammenligning en vekst på 3,2 prosent. Trebaserte byggematerialer er et smart valg av flere grunner:

  • Hygroskopisk materiale: Tre er et hygroskopisk materiale. Derfor opptar og avgir Vindtett-platen fukt avhengig av luftens relative fuktighet.
  • Fornybart: Tre er en fornybar og naturlig ressurs. Alt trevirke vi benytter i produksjonen kommer fra 100% PEFC™ -sertifisert skogbruk.

Vil du vite mer? Se vårt utvalg av Huntons trefiberbaserte byggematerialer.