Vi ansetter forsker på bruk av trefiber som råvare

Med hjulene i gang på Huntons nye fabrikk på Gjøvik, samles nå alle kreftene i Norge. Sterkere fokus på forskning og utvikling
skal bane vei for mer bærekraftig og smart bruk av trefiber som råvare.

Publisert: 2. april 2019    

Porøse trefiberplater vil fortsatt utvikles og produseres i den eksisterende fabrikken på Gjøvik, mens all produksjon og videreutvikling av Nativo® Trefiberisolasjon vil foregå i den nye fabrikken på Skjerven industripark, som åpnet 12. mars i år.

Inger Gamme, FoU- senioringeniør Hunton Fiber

– Med satsning på lokal verdiskapning og kortreist produksjon av fremtidsrettede produkter, er det naturlig med en større satsning på forskning og utvikling, sier Thomas Løkken, Teknisk sjef hos Hunton.

Inger Gamme er derfor ansatt som ny FoU-senioringeniør. Gamme kommer fra forskningsmiljøet hos SINTEF Manufacturing. Hos Hunton vil hun være en viktig bidragsyter til eksisterende og framtidige utviklingsprosjekter for nye løsninger og bruksområder for trefiberbaserte produkter.

– I Hunton er miljøprofilen svært tydelig, hvor langsiktig tenkning og produktutvikling står i fokus. Å tilfredsstille dagens og morgendagens miljøkrav er både et konkurransefortrinn, samt en riktig, og ikke minst viktig, strategi. Med en rekke interessante problemstillinger å ta tak i, ser jeg frem til å arbeide for Hunton.

Gamme har en mastergrad i prosessteknikk og PhD innen sømløse verdikjeder. I tillegg har hun lang erfaring fra ulike virksomheter, samt undervist i teknologi-, kvalitets- og prosjektledelse ved NTNU.

­– Målet er å gjøre produksjonen miljøriktig i ytterligere grad, med enda mer bærekraftige prosesser. Vi skal jobbe proaktivt med spørsmål som hva det vil si å tilby ansvarlige produkter for kunden i framtiden, for å sikre at Hunton fortsetter å være en framtidsrettet leverandør.

Gamme er glad for å være på plass, og er allerede i full aktivitet.

– Med sin faglige tyngde, lange fartstid og solide bakgrunn fra ulike bransjer, forskningsprosjekter og industrier, vil Gamme bli høyt verdsatt hos Hunton og i vårt forsterkede fokus på FoU. Vi har spennende utviklingsprosjekter i vente, og gleder oss stort over å ha henne med på laget, avslutter Løkken.