Trefiber gir støyreduksjon i lette etasjeskillere

Vi bor stadig tettere og flere i høyden, men ønsker likevel ikke å høre naboen. For Svein-Erik Koester i Fixit AS er løsningen på dette å bruke Hunton Silencio® Trinnlydplate i etasjeskillerne for å tilfredsstille bransjekravene til støy.

Arkitekturskisse

Svein-Erik Koester driver Fixit AS, en liten entreprenørbedrift i Ål i Hallingdal. Selskapet bistår med det meste innen graving av infrastruktur og hyttetomter, bygging av tilbygg, nybygg og rehabilitering, både i nærområdet og i fjellene rundt.

Med stor variasjon på oppdragene, har Koester god erfaring med å bygge både eneboliger, 4-mannsboliger og 2-etasjes leilighetsbygg.

– Vi får en rekke spennende prosjekter som varierer fra rehabilitering og bygging av både store og små bygg. Uansett størrelse vil vi alltid bygge så solid og kostnadseffektivt som mulig med fokus på at kunden skal få det beste resultatet, sier Koester.

Svein Erik Koester i Fixit foran enebolig.

Svein Erik Koester i Fixit AS foran eneboligen de skal rehabilitere.

De som ønsker gode resultater er arkitektene, byggherrene og ikke minst de som skal bo i husene. Og for mange er ikke lenger bare pris som er avgjørende for hva man velger.

– Vi merker at flere av oppdragsgiverne ofte har et ønske om å bruke byggematerialer i tre. Da er det naturlig for meg å anbefale å bruke Hunton Silencio® Trinnlydplate mellom etasjene, spesielt der man har flere boenheter i samme bygg.

Krav til støyreduksjon mellom etasjene

Hunton har over 130 års erfaring med å bruke tre som byggemateriale, og har derfor opparbeidet seg en unik kompetanse på dette feltet. Hunton produserer byggematerialer for gulv, vegg og tak med trefiber som hovedingrediens. Trefiberen lages av treflis, som er et overskuddsmateriale fra trelastproduksjon. Derfor tar Hunton ansvar – fra flis til ferdig produkt.

For at byggverk skal kunne oppføres lovlig i Norge må de som minimum ha bygningstekniske egenskaper som angitt i teknisk forskrift (TEK 17). I kapittel 13: Inneklima og helse, stilles blant annet krav til lyd og vibrasjoner for å forebygge helseskader og negativ komfortopplevelse, TEK17 § 13-6 Lyd og vibrasjoner. Her beskrives det at krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard.

Hensikten med disse kravene er at beboerne skal ha mulighet til å hvile, arbeide, konsentrere seg, kommunisere eller sove uten at støy fra naboer skal hindre dette.
Nå som stadig flere bor tettere og høyere enn før er støyreduksjon nødvendig for at vi skal trives i boligene våre. Dette setter høye krav til konstruksjonen av etasjeskillerne, og dermed også til materialene.

Unngå lavfrekvent støy

I Byggforskserien 522.511, Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger (sist revidert i februar 2017), anbefaler SINTEF bruk av 36 mm. porøs trefiberplate mot trinnlyd og lavfrekvent støy.

Hunton Silencio® Trinnlydplate er en trefiberplate som bidrar til å redusere trinnlyd og lavfrekvent støy i trebjelkelag.

– Årsaken til at vi velger å bruke Hunton Silencio® Trinnlydplate er at produktet innfrir alle byggetekniske krav. Det er et enestående produkt som jeg liker å jobbe med, kjenner, stoler på og vet at det alltid gir gode resultater, sier Koester.

Flere boenheter i enebolig stiller større krav til støyreduksjon

Fixit AS har nylig fått et nytt og omfattende prosjekt med å rehabilitere en gammel enebolig med moderniseringsbehov som står på en gård i Hallingdal. Huset skal deles inn i to boenheter, med utleiedel i den ene etasjen.

– Vi har valgt å bevare så mye som mulig av husets opprinnelige konstruksjon som er bygget i trevirke, forklarer Koester.

– Når man lager utleiedel i eldre eneboliger er det sjelden at det opprinnelig ble bygget på en måte som innfrir dagens krav til lydisolasjon mellom etasjene. For de som skal bo i kjelleretasjen kan trinnlyd bli både irriterende og plagsomt, spesielt hvis det er barn som leker og løper i etasjen over, forklarer han.

– I slike boliger er det derfor naturlig for oss å benytte Hunton Silencio® Trinnlydplate med 36 mm tykkelse i etasjeskilleren som vi vet vil gi god støydemping, sier Koester.

Dette produktet er spesielt framstilt for å tilfredsstille kravene til trinnlyd mellom etasjer. Produktet har SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning, og produseres av treflis fra PEFC™-sertifisert skog.

Hunton Silencio® Trinnlydplate kommer i 24 og 36 mm, med fals eller med not og fjær.