Hvorfor du bør velge vegger av tre

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom bruk av trematerialer og menneskers psykiske og fysiske helse.

Mor ligger i sofaen og løfter datter opp

Bruk av naturlige materialer som tre har positiv effekt på luftkvalitet, reduserer stress, og gir en økt følelse og opplevelse av velvære. Det leser vi fra presentasjonene til professor Anders Qvale Nyrud ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

På universitetets nettsider heter det at «Flere norske og internasjonale forskningsstudier har også vist at økt bruk av natur og elementer av natur i våre omgivelser, både i inne- og utemiljøet, kan ha helsefremmende effekter på oss mennesker. Tre som naturlig element og materiale har også blitt vist å kunne ha positive effekter på vår fysiske og mentale helse».

Blant helsegevinstene er lavere hjerterate og puls, økt velbehag og trivsel, og bedre mental helse.

Tre i hele bygget

Hunton har i over 130 år anvendt flis fra grantrær fra Innlandet som hovedingrediens i sine egenproduserte produkter. Teknisk sjef Thomas Løkken fremhever at industribedriften kan levere et komplett trebasert bæresystem for bygget, pluss isolasjon som er basert på trefiber.

– Våre systemer forenkler jobben til byggmester som får én leverandør å forholde seg til på konstruksjon, bæresystemer, innvendig og utvendig vindsperre og isolasjon. Sistnevnte kommer enten som isolasjonsplater eller innblåst, sier Løkken.

Tre og trefiber gjør klimabelastningen mindre fordi materialet lagrer karbon gjennom hele livsløpet.

– Når trær vokser tar de opp CO2 fra lufta. Treet bruker karbonet som byggestoff og binder dette, mens oksygenet blir sluppet ut igjen. Det er altså karbon og ikke CO2 som lagres i trevirket, men karbonet regnes om til CO2 for å demonstrere hvor mye som lagres, sier Løkken.

Materialer fra norske skoger

Løkken er naturlig nok en stor tilhenger av at forbrukere etterspør, og at byggmestere velger materialer basert på granflis fra norske skoger. Hunton tilbyr Vindtett, som har vært den mest solgte løsningen for utvendig vindsperre i Norge i generasjoner. Setter man denne sammen med andre trebaserte materialer som trefiberisolasjon, får man en vegg som hovedsakelig består av tre.

– Det er isolasjonen som utgjør den store forskjellen i volum i selve veggen, og som virkelig gir verdi til de som er ute etter å redusere husets klimafotavtrykk. Trefiberisolasjon i vegger og på loftet kan kompensere for andre og mer tradisjonelle materialvalg, sier Løkken.

Løkken mener det nå er en større bevissthet blant de som skal bo og oppholde seg i boligene og byggene. Sluttbrukerne har begynt å stille krav.

– Kundene vil vite hva som er inne i veggene.

– Ved å kombinere de samme råvarene og ha tre gjennom hele veggen, vil produktene spille mer på lag.

Teknisk godkjenning på veggene

Hunton investerer mye tid og ressurser i å få Teknisk Godkjenning fra SINTEF på sine systemer. Ikke bare på produktene enkeltvis, men også i samspill med hverandre. Konseptet med Hunton-veggen består av Fermacell Fibergips, Hunton I-bjelken (eller vanlig K-virke), Nativo Trefiberisolasjon og Hunton Vindtett™.

– Her er det organiske trematerialer gjennom hele veggen. Det kan på mange måter sammenlignes med valget mellom å bo i en papirpose eller en plastpose, sier Løkken.

I tillegg blir det tryggere for huseier med et mer enhetlig hus basert på færre produkttyper. Hunton jobber med å finne tydelige svar på hvilke konkrete fordeler bruk av Hunton-veggen gir for varmelagringsevnen og for energiforbruket. Dette prosjektet ledes av Ralf Paustian som er ansvarlig for å lede forskningen og utviklingen av selskapets prosesser og produkter.

Tre har hygroskopiske egenskaper, som betyr at den opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet.

– I tillegg er platene med Nativo Trefiberisolasjon stive og solide slik at man kan pakke og isolere veggen bedre. Det blir mindre risiko for luftlommer, sier Paustian.

Færre kuldebroer

I et samarbeid med Optimera preproduseres vegger til modulhus som er gitt det treffende navnet Grønne elementer. Her brukes blant annet Hunton Vindtett Plus™. Vindsperrene har fals som gjør at det kun trengs én spikerrad i skjøten, og med tykkelse på 19 millimeter kan de inngå i byggets bærekonstruksjon. Dermed kan Optimera redusere dimensjonene på bindingsverket.

– I stedet for å bruke stendere og spikerslag med 48 millimeter, kan de nå bruke 36 millimeter. Slik gir vindsperrene færre kuldebroer. Den økte tykkelsen på vindtettplatene har i tillegg isolerende effekt, og et smalere konstruksjonsvirke gir mindre varmetap, sier Paustian.