Trehus og -hytter liker trematerialer

Hvordan rehabiliterer du boligen din best, når den er bygget i trematerialer?

Publisert: 22. april 2020

Skal du rehabilitere eller pusse opp hus eller hytte som er bygget i trematerialer? God isolering og vindtetting er noe av det viktigste du kan gjøre for boligen din!

Når man etterisolerer gamle tømmervegger er det alltid å foretrekke å isolere på utsiden (kald side) fremfor innvendig (varm side). Årsaken til dette er at man ønsker å skyve ‘nullpunktet’ (kondenseringspunktet) i veggen lengst mulig ut i konstruksjonen, og som SINTEF sier skal yttervegger av bindingsverk ha maks ¼ av isolasjonen på varm side.

Tømmervegger har gode egenskaper til å oppta og avgi fukt i takt med omgivelsene. Tømmerveggen fungerer som et varmelagringsmagasin som vil akkumulere varmen inni boligen og det er derfor ikke nødvendig med ytterligere isolering på innsiden av tømmerkassen.

Ivareta treets gode egenskaper i ytterveggen

Det er stillestående luft som isolerer, og isolasjonsfiberens misjon er å redusere luftens bevegelse. Trefiber av gran har en lukket cellestruktur med innkapslede luftlommer som øker isolasjonseffekten. I kombinasjon med trefiberens lave varmeledningsevne og høy massetetthet, reduseres konveksjonen (luftbevegelse). Dette bidrar til et minimalt varmetap.

En god vindsperre er også avgjørende for å få ønsket effekt av tilleggsioleringen. Vindsperren hindrer trekk og kald luft i å trenge inn i isolasjonen og boligen for øvrig. Hunton Vindtett og Vindtett Plus er porøse trefiberplater som kommer i flere tykkelser (12, 15, 19 og 25 mm tykkelse). En tykk vindsperreplate bidrar til minimering av kuldebro og økt tilleggsisolering på kald side av konstruksjonen.

Ved å velge Nativo Trefiberisolasjon og Hunton Vindtett vil man ivareta boligens gode opprinnelige egenskaper, da trebaserte produkter har de samme fukthåndterende og isolerende kvalitetene.

Vi anbefaler følgende løsning;
Isolering av innredet og kaldt loft

Dersom man ønsker å etterisolere et innredet loft, men ikke ønsker å gjøre tiltak på utsiden av takkonstruksjonen, er det viktig å etablere en luftespalte mellom eksisterende undertak (trebord eller lignende) og isolasjonssjiktet. Dette for å sikre utlufting av fukt – tilsvarende luftespalte bak kledning på yttervegger. Dette kan gjøres ved å montere en lekt på hver side mot eksisterende undertak langs taksperrene og ned mot gesimskasser, og deretter benytte en Hunton Stubbeloftsplate eller Hunton Vindtett som monteres mot denne lekten, med den sorte siden opp mot utvendig undertak.

Isolerende gulv

Vi leverer også Hunton Silencio Thermo som er en varme- og lydisolerende trefiberplate, med utfreste spor for vannbåren varme i 24 og 36 mm tykkelse. Platene kommer også som rene trinnlydsplater og parkettunderlag i tykkelsene 4, 6, 8, 12, 24 og 36 mm tykkelse. Les mer om Silencio her.