Derfor velger proffen trefiberisolasjon

Stadig flere håndverkere oppdager fordelene med trefiberisolasjon. Isolasjonen er særlig god i en nordisk byggeskikk der tre har vært det mest brukte materialet gjennom generasjoner. Hunton Nativo® Trefiberisolasjon er lagd av miljøsertifisert granflis fra sagbrukene rundt Gjøvik.

Isolasjonen kommer både som plater og som innblåst isolasjon. Trefiberisolasjon holder godt på varme om vinteren og bidrar til svalere hus og hytter om sommeren. Håndverker vil oppleve at isolasjonen er behagelig å jobbe med. Hud og hals irriteres ikke.

Ekstra gode lyddempende egenskaper

Nativo® Trefiberisolasjon har høy densitet (egenvekt) som gir særlig god lyddemping. Tester gjennomført av SINTEF Byggforsk bekrefter at Nativo® Trefiberisolasjon bidrar til at lyden dempes langt over det som er kravet i TEK17.

Trefiberisolasjon er et godt valg:

  • Til småhus og rekkehus/flermannsboliger på inntil tre etasjer
  • Når det er krav og ønsker til god lydisolering
  • Når kundene ønsker produkter med lav klimabelastning
  • Til hytter der innetemperatur ofte varierer mye
  • Når kunden ønsker en «pustende konstruksjon» uten tett plast i vegger og tak

Hus og hytter som «puster»

For hus og hytter er det slik at like materialer fungerer best sammen. Trebaserte byggematerialer er hygroskopiske. Det betyr at de opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet. Du kan bygge uten tett dampsperre i vegger og tak, og heller bruke en dampbrems. Dermed oppnås raskere uttørking av uønsket overskuddsfuktighet, og huset får en «pustende» konstruksjon. Det er spesielt bra for hytter og fritidsboliger som står uoppvarmet i perioder.

Et riktig valg

Stadig flere håndverkere er bevisst på deres viktige rolle i samfunnets grønne skifte, og anbefaler ofte etterisolering som enøk-tiltak i eldre boliger. Nativo® Trefiberisolasjon er et lett valg for byggmestere som ønsker naturlige materialer med lav klimapåvirkning. Trefiberisolasjonen binder opp klimagasser i hele produktets levetid.

Nativo® Trefiberisolasjon har SINTEF Teknisk Godkjenning og miljødokumentasjon (EPD). Du finner praktiske tips og råd om hvordan bruke trefiberisolasjon her: Tips og råd – Hunton Fiber

Smarte Boliger foretrekker å isolere med trefiber

Husbyggeren er lidenskapelig opptatt av å bygge «pustende» konstruksjoner. Derfor er trefiber førstevalget.

Mange grunner til å velge trefiber­isolasjon

Materialvalgene som er viktige både for de som skal bygge, og de som skal bo.

Riktig etterisolering

Etterisolering gir lavere energiutgifter og bedre bokomfort i eldre boliger. Det kan være smart å ta utgangspunkt i hvordan boligen er bygget og hvilke materialer som er benyttet. Tiltakene som planlegges bør spille på lag med hvordan boligen fungerer. Her gir vi deg råd om hvilke tiltak og materialer du bør velge.

Stormforelsket i trefiberisolasjon

Byggmester Kristher Kopperud har i flere år anbefalt kundene sine å isolere med trefiber. Da han skulle renovere slektsgården i Halden var han ikke i tvil om å velge Nativo Trefiberisolasjon Innblåst.

Fantastisk lydmåling for Huntons trefiberisolasjon

En lydvegg isolert med Hunton Nativo trefiberisolasjon demper støy langt over kravet som gjelder mellom boenheter.

Ønsker du gratis rådgivning?