Vi skal øke markedsandelen i isolasjonsmarkedet

For et drøyt år siden sto Huntons nye fabrikk for trefiberisolasjon klar til produksjon på Gjøvik. I år er målet å øke salget med 50 prosent, og dette skal ytterlige opp i årene som kommer.

Publisert: 27. mai 2020    

– Vi åpnet den nye fabrikken på Skjerven, Gjøvik i mars i fjor, og etter en innkjøringsperiode legges det nå opp til å starte tre skift etter sommeren. Målet er å øke salget og dermed trappe opp til fem eller helst seks skift slik at vi får utnyttet kapasiteten i det nye anlegget enda bedre, sier Arne Jebsen, administrerende direktør og hovedeier i Hunton, til Byggeindustrien. Fabrikken skal forsyne det nordiske markedet med Nativo® Trefiberisolasjon Plater og Innblåst

 

Han forteller om vår gode start på 2020

– Vi har planer om å øke salget med 50 prosent i år, etter en økning på 70 prosent i 2019. Så langt ligger vi godt an til å nå et slik mål, påpeker Jebsen. For selskapet som helhet er planen å runde 500 millioner i omsetning i 2020, opp fra cirka 462 millioner i fjor.

– Starten på året har vært god, men vi er selvsagt mer spente på hva høsten vil bringe. Så langt har vi klart å kjøre med full produksjon gjennom hele koronasituasjonen, og har i stor grad vært upåvirket av pandemien i både produksjon og salg. Vi har gjennomført flere smitteverntiltak, og dermed klart å holde normal drift. Spørsmålet nå er hvordan utviklingen for hele byggenæringen også vi påvirke salget vårt. Enn så lenge følger vi planene som er lagt for året, legger Jebsen til.

 

Stor investering

Det var en stor investering Hunton kunne fullføre med åpningen av fabrikken i fjor. Fabrikken på Skjerven er en av tre fabrikker til selskapet i Norge.

– Vi har totalt investert 250 millioner kroner i den nye fabrikken, så det er helt klart et stort løft for virksomheten. Vi mener likevel satsingen var riktig og kom på et godt tidspunkt. Bruk av kortreiste produkter som hovedsakelig er basert på trefiber er i vinden som aldri før, og selv om vi kanskje var tidlig ute med vår nyetablering i Norge, ser vi at etterspørselen etter denne type produkter stadig blir viktigere og mer etterspurt i markedet, sier Jebsen.

Dette vises også igjen i ordrebøkene, og det skapes nye arbeidsplasser. Med økt salg kommer også behovet for flere ansatte i produksjonen.

– Totalt er vi nå 155 ansatte, hvor de fleste jobber på Gjøvik og Skjerven, samt at vi har flere ansatte ved salgskontorene i Asker, Sverige og Finland, sier han.

Jebsen peker på at om Hunton tar så lite som tre prosent av det nordiske isolasjonsmarkedet, går produksjonen på Gjøvik for fullt.

– Det er en interessant tanke at om vi vinner tre prosent av isolasjonsmarkedet, kan vi kjøre inntil seks skift og full produksjon på den nye fabrikken. Det gir nye arbeidsplasser, og perspektivene fyller oss med motivasjon for å øke utbredelsen av våre løsninger over hele Norden, Jebsen.

Han er selvsagt godt fornøyd med at markedet stadig ser mer mot byggematerialer basert på tre og trefiber.

– Vi håper naturligvis på drahjelp fra våre partnere i varehandelen, samt fra byggmestere og forbrukere som deler våre ønsker om bruk av materialer basert på fornybare råvarer – noe som igjen vil legge til rette for mer industri i Norge. Vi har snakket om trematerialer i 15 år, men det er først de siste årene at folk virkelig har begynt å lytte. Det virker som det foregår et paradigmeskifte. Tre og trefiber har gått fra å være nisje til å bli helt vanlig, sier Jebsen.

Trefiberisolasjon på lager

Mye eksport

Jebsen er også glad anbefalingseffekten rundt trefiberisolasjonen.

– De som har prøvd produktene kjøper de som oftest igjen, og fremsnakker dem til kjente og kolleger. Vi ser at stadig flere byggmestere foretrekker tre og trefiber. Dette gir også større etterspørsel i byggevarebutikkene, som igjen gjør at flere butikker lagerfører produktene, sier Jebsen.

I Norge selger Hunton like mye innblåst trefiberisolasjon, som isolasjonsplater. Her skal antallet partnere som tilbyr blåseisolasjon mer enn dobles i Norden de neste årene. En tredjedel av isolasjonen selges i Norge, resten eksporteres.

– Særlig Finland og Sverige er store på trefiberisolasjon, og vi har hele tiden hatt et nordisk perspektiv på Nativo-merkevaren. Våre naboland er like opptatt av tre som oss, sier Jebsen.

Samtidig poengterer han at Norden ikke har kommet like langt i bruk av naturlig isolasjon som trefiber, cellulose og hamp som mange sammenlignbare markeder.

– I de største markedene i Europa, med Tyskland som lokomotivet, er naturlig isolasjon på vei mot en markedsandel på ti prosent. Derfor mener vi at det er realistisk å vinne tre prosent i egen region, og håper at vi fortsatt kan nye godt av medvinden vi opplever, påpeker Jebsen.

 

Relaterte produkter og artikler